Új Köznevelés

Mostantól jelenlegi oldalunkon olvashatják legfrissebb lapszámainkat. A korábbi lapszámok továbbra is elérhetőek a folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles oldalon.

2022/5-6. lapszám Fejlesztőpedagógia 2022/4. lapszám
Tanórán kívüli foglalkozások
2022/3. lapszám
Konfliktus- és agressziókezelés
2022/2. lapszám
Környezeti nevelés
2022/1. lapszám
Emlékezetpolitika
2021/9-10. lapszám
Fejlesztések, eredmények

2021/8. lapszám
Óvoda

2021/7. lapszám
Pedagógiai kommunikáció


2021/5-6. lapszám Tudományos példaképek
2021/4. lapszám
Témahetek
2021/3. lapszám
Helyi innovációk, jó gyakorlatok
2021/2. lapszám Pályaválasztás
2021/1. lapszám Tehetséggondozás

Kiadja az Oktatási Hivatal Pedagógiai Kiadványok Osztálya.
Megjelenik havonta.
Kiadó székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. 
Főszerkesztő: Indri Dániel Janisz
Szerkesztők: Karkó Ádám, Németh Gábor
Szerkesztőbizottsági tagok: Kaposi József, Ötvös Zoltán

E-mail: kozneveles@oh.gov.hu

Cikkeiket a fenti e-mail-címre várjuk.
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Meg nem rendelt cikkekért nem áll módunkban honoráriumot fizetni.

Nyomtatás