Új Köznevelés

 

Legfrissebb és korábbi lapszámainkért keressék fel a folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles oldalt!

 

2022/5-6. lapszám Fejlesztőpedagógia 2022/4. lapszám
Tanórán kívüli foglalkozások
2022/3. lapszám
Konfliktus- és agressziókezelés
2022/2. lapszám
Környezeti nevelés
2022/1. lapszám
Emlékezetpolitika
2021/9-10. lapszám
Fejlesztések, eredmények

2021/8. lapszám
Óvoda

2021/7. lapszám
Pedagógiai kommunikáció


2021/5-6. lapszám Tudományos példaképek
2021/4. lapszám
Témahetek
2021/3. lapszám
Helyi innovációk, jó gyakorlatok
2021/2. lapszám Pályaválasztás
2021/1. lapszám Tehetséggondozás

 

Kiadja az Oktatási Hivatal Pedagógiai Kiadványok Osztálya.

Megjelenik havonta.
Kiadó székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

Főszerkesztő: Indri Dániel Janisz
Szerkesztők: Karkó Ádám, Vágóné Ugró Szilvia
Szerkesztőbizottsági tagok: Kaposi József, Ötvös Zoltán, Sipos Imre


E-mail: kozneveles@oh.gov.hu

Cikkeiket a fenti e-mail-címre várjuk.

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Meg nem rendelt cikkekért nem áll módunkban honoráriumot fizetni.


ISSN 2939-6050 (Online)
ISSN 2064-0625 (Nyomtatott) [megj.: 2013-2021]

Nyomtatás