Új Köznevelés

Mostantól jelenlegi oldalunkon olvashatják legfrissebb lapszámainkat. A korábbi lapszámok továbbra is elérhetőek a folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles oldalon.

2021/8. lapszám
Óvoda

2021/7. lapszám
Pedagógiai kommunikáció


 

Kiadja az Oktatási Hivatal Pedagógiai Kiadványok Osztálya.
Megjelenik havonta.
Kiadó székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. 
Főszerkesztő: Indri Dániel Janisz
Szerkesztők: Karkó Ádám, Németh Gábor
Szerkesztőbizottsági tagok: Kaposi József, Ötvös Zoltán

E-mail: kozneveles@oh.gov.hu

Cikkeiket a fenti e-mail-címre várjuk.
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Meg nem rendelt cikkekért nem áll módunkban honoráriumot fizetni.

Nyomtatás