TÁMOP-3.1.5/12: Pedagógusképzés támogatása

A projekt megvalósítója: Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet konzorciuma
A projekt megvalósítási ideje: 2012. augusztus 1. – 2015. szeptember 30.
A megvalósítás költsége: 11 247 000 000 Ft.

Az Oktatási Hivatal a projektben konzorciumvezetőként vesz részt, 3 950 000 000 Ft költségkerettel.

projekt hirek

A projekt célja:

A projekt alapvető célja a pedagógus-továbbképzési rendszer Nemzeti Köznevelési Rendszerre épülő megújítása a jelenlegi rendszer felülvizsgálatával, tartalmi, szerkezeti megújításával, az életpályamodellhez kapcsolódó továbbképzési programok fejlesztésével, valamint a pedagógusok szakmai előmenetelét támogató szaktanácsadói szolgáltatások megújításával.

A projekt célja továbbá:

 • Az újonnan létrejött képzési programok lebonyolítása, nyomon követés.
 • A pedagógus-életpálya, szakmai előmenetel nyilvántartása az arra létrehozott nyomon követő rendszer segítségével.
 • Új, e-tanulás alapú pedagógus-továbbképzési IT-rendszer kialakítása és működtetése.
 • A közoktatás-fejlesztésben eddig háttérben maradó intézmények, valamint a szakiskolák közismereti tantárgyait tanító pedagógusok értékelése során feltárt fejlesztési hiányterületekre koncentráló képzési és képzői kapacitás, valamint a képzéseket támogató rendszer megteremtése.


Az Oktatási Hivatal feladatai:

 • Új, egységes pedagógus-továbbképzési koncepció kidolgozása és javaslattétel a pedagógus-továbbképzés jogszabályi környezetének átalakítása során:
  • a jelenlegi pedagógus-továbbképzési rendszer (eljárásrend, programok és képzők) felülvizsgálata;
  • új képzési standardok, minták, ajánlások kidolgozása;
  • pedagógus-továbbképzési nyilvántartó rendszer kialakítása;
  • az új pedagógus-továbbképzési rendszer minőségfejlesztésének kialakítása.
 • A pedagógus-életpályamodell fokozataihoz kapcsolódó képzési és minősítési rendszer kialakítása:
  • a pedagóguspályára jelentkezők pálya iránti elkötelezettségének vizsgálatához készített szempontrendszer kidolgozásával;
  • a gyakornoki évek szakmai programjának kifejlesztésével;
  • mentorképzés létrehozásával;
  • a gyakornoki minősítővizsga szakmai részleteinek kidolgozásával;
  • a pedagógus I. fokozat elérésére, a gyakornoki minősítővizsgára való felkészítés kipróbálásával;
  • a minősítési eljárás szakmai részleteinek kidolgozásával;
  • a pedagógus-életpálya nyomon követéséhez szükséges informatikai rendszer kidolgozásával;
  • a pedagógusokat minősítő bizottságok tagjainak felkészítésével;
  • a pedagógusokat minősítő eljárások pilotprojektben való kipróbálásával..


A projekt támogatási szerződése megtekinthető itt »
A projekt támogatási szerződésének módosítása megtekinthető itt »

 

oh ofi educatio uszt
Nyomtatás