Pedagógus-továbbképzési jegyzékbe kerülés eljárása

1. A feladat/ügytípus megnevezése

A pedagógus-továbbképzési jegyzékbe kerülés céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely az ügyfél kérelmére indul, így arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Oktatási Hivatal (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.)
Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály
Köznevelési Akkreditációs és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztály

Ügyintéző neve:

Tóth Bianka

Telefon:

(+36-1) 374 2297

E-mail:

toth.bianka@oh.gov.hu

3. Az ügyfélfogadás rendje

Az Oktatási Hivatalban (a továbbiakban: OH) az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után fogadják az ügyintézők.

4. Útmutató

4.1. Az eljárást meghatározó jogszabályok

  • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (a továbbiakban: Nkt.)
  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
  • Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.)
  • A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet)

4.2. Jegyzék online módon

A Kormányrendelet hatályos rendelkezései értelmében a pedagógus-továbbképzési jegyzéket az OH vezeti folyamatosan, online módon és elérhetővé teszi saját honlapján. Az OH fentiek érdekében működteti a pedagógus-továbbképzések eljáráskövető és nyilvántartó rendszerét (PedAkkred).
A jegyzékre került továbbképzések mindaddig jegyzéken maradnak, amíg azok alapítási engedélye, vagy indítási regisztrációja érvényes, illetve a jegyzékről való törlést vagy szüneteltetést a kérelmező írásban nem kéri az OH-tól.

Kormányrendelet értelmében felhívjuk figyelmüket az alábbiakra:

  • A továbbképzési jegyzékbe – kérelemre – fel kell venni azokat a továbbképzéseket, amelyeknek szervezője az e rendeletben foglaltak szerint adatot szolgáltatott, és az igazgatási szolgáltatási díjat befizette.
  • A jegyzékre kerülés kérelemre történik, alapja az adatszolgáltatás, igazgatási szolgáltatási díja minden esetben 20 500,- forint. Az első adatszolgáltatással egyidejűleg be kell jelenteni – legkésőbb a program szervezését megelőzően 21 nappal – a szervezés első időpontját és helyszínét. Az aktuális helyszínek és időpontok a jegyzékről is megtekinthetők. Adatszolgáltatást és jegyzékkérelmet csak érvényes alapítási engedélyhez kapcsolódóan lehet benyújtani.
  • A jegyzékre kerülés után már csak az új szervezésekről kell adatot szolgáltatni. Az új helyszínek és időpontok bejelentése a továbbképzés megkezdése előtt 21 nappal kötelező és ingyenes.

4. 3. A kérelem benyújtása

A PedAkkredben a pedagógus-továbbképzési jegyzéken való megjelenését a rendszer az alapítási és a szervező/indító adatszolgáltatási adataiból generálja, a jegyzékre való kérelem csupán egy klikkelés az adatszolgáltatási űrlap felületén.
Jegyzékbe kerülés előtt az adatokat az OH ügyintézője ellenőrzi.
Érvényes alapítási programra adatot szolgáltatni csak az alapító engedélyével lehet.

A jegyzékbe kerülés lépései:

  • A szervező rendelkezik a jóváhagyott program hozzáférési jogával (e hozzáférési jogot az alapító adja a PedAkkreden keresztül).
  • A szervező adatot szolgáltat a PedAkkred új adatszolgáltatási űrlapján.

Jegyzékkérelmét és az ehhez kapcsolódó pénzügyi adatlapot kinyomtatja, és megküldi az OH Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály Köznevelési Akkreditációs és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztályának, mellékelve az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást is.

4.4. A kérelem benyújtásának ideje

A kérelem benyújtása és a jegyzékre kerülés folyamatos.
A továbbképzés mindaddig a jegyzéken marad, amíg a kérelem alapítási engedélye, illetve indítási regisztrációja érvényes, vagy amíg a szervező/indító nem kéri annak törlését (vagy szüneteltetését) a jegyzékről.

4.5. A kérelem benyújtásának helye

Oktatási Hivatal
Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály
Köznevelési Akkreditációs és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztály
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 40.

4.6. Az eljárás időtartama

Az Ákr. által meghatározott ügyintézési idő: 8 nap, amennyiben a kérelem és annak mellékletei hiánytalanul beérkeztek. Ellenkező esetben 60 nap.

4.7. A jóváhagyási eljárás résztvevői

A kérelem benyújtója a továbbképzési programot szervező/indító.
Az eljárás lefolytatásában közreműködik az OH mint a hatósági eljárás (nyilvántartásba vétel) lefolytatója.

4.8. A jegyzékbe való felvétel igazgatási szolgáltatási díja

Óraszámtól függetlenül minden esetben: 20 500,- Ft
Az igazgatási szolgáltatási díjat az OH 10032000-00282637-00000000 számú számlájára kell befizetni.

4.9. Felnőttképzési bejelentés

2020. szeptember 1-je után jogszerűen az a szervező indíthat pedagógus-továbbképzést, aki bejelentési eljárást kezdeményezett a Felnőttképzési Államigazgatási Szervnél (Pest Megyei Kormányhivatal). Ennek megfelelően, 2020. szeptember 1.-je után kizárólag abban az esetben vehető fel továbbképzés a Pedagógus-továbbképzési Jegyzékre, ha annak Szervezője ÚJ felnőttképzési nyilvántartási számmal (B/…vagy E/…) rendelkezik.

A már korábban határozatlan időre kiadott nyilvántartási számok nem elfogadhatók, mindenképp szükséges a FAR rendszerben (https://far.nive.hu/kezdolap) való új bejelentés.

5. A döntés

Az OH elnöke a kérelem nyilvántartásba vételéről a jegyzéken való megjelenéssel közel azonos időben határozat formájában értesíti a kérelmezőt.
A nyilvántartásba vett pedagógus-továbbképzéseket az OH a jegyzéken megjelenteti, honlapján nyilvánosságra hozza.

További információk

A kérelmek kitöltéséhez használja a PedAkkred rendszer „Súgó" funkcióját, mely tartalmazza a rendszer felhasználói kézikönyvét! Szakmai kérdésekre a válasz megtalálható a PedAkkred rendszer „Letöltések" funkció alatti tájékoztató anyagokban!

A továbbképzési jegyzék tartalmát a Kormányrendelet 8. §-ának (3) bekezdése írja elő.
Mind az adatszolgáltatási űrlap, mind az új helyszín és időpont bejelentésére használandó űrlap úgy került kifejlesztésre a PedAkkredben, hogy azok az ügyfelek kényelmét szolgálják. (Az a felhasználó, aki rendelkezik a program hozzáférési jogával, adatszolgáltatás alkalmával az alapításra vonatkozó adatokat az adatszolgáltatási űrlapon készen megkapja, így azokat nem kell begépelni, csupán a szervezőre vonatkozó adatokat.) Az adatszolgáltatási űrlapon új adatként csak a Kormányrendelet 8. § (1) bekezdésben felsorolt adatokat kell megadni, illetőleg minden szervezés előtt a rendszeren keresztül jelezni kell az új helyszíneket és időpontokat.

A pedagógus-továbbképzési jegyzékre való kérelem, az alapítási, adatszolgáltatási felületekről generálódik a rendszerben, mely a kérelmező számára PDF formátumban megtekinthető, kinyomtatható, és aláírva postai úton beküldhető az OH-ba.
A későbbiek folyamán a jegyzékben szereplő adatok módosításra jogosultság alapján van lehetőség.
Ezúton emlékeztetjük Ügyfeleinket a Kormányrendelet 8./A § (7) bekezdésében előírt minőségbiztosításával kapcsolatos kötelezettségre, melynek beküldési határideje a továbbképzés indításának első éve kivételével minden év március 31.

Oktatási Hivatal
Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály
Köznevelési Akkreditációs és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztály

 

Nyomtatás

CÍMKÉK

továbbképzés