Pedagógus-továbbképzési jegyzékbe kerülés eljárása

1. A feladat/ügytípus megnevezése

A pedagógus-továbbképzési jegyzékbe kerülés céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely az ügyfél kérelmére indul, így arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Ügyintéző neve: Tóth Bianka
Telefon: (+36-1) 374 2297
E-mail: toth.bianka@oh.gov.hu

Oktatási Hivatal (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.)
Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály
Köznevelési Akkreditációs és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztály

3. Az ügyfélfogadás rendje

Az Oktatási Hivatalban (a továbbiakban: OH) az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után fogadják az ügyintézők.

4. Útmutató

4.1. Az eljárást meghatározó jogszabályok

  • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (a továbbiakban: Nkt.)
  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
  • Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.)
  • A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet)

4.2. Jegyzék online módon

A Kormányrendelet hatályos rendelkezései értelmében a pedagógus-továbbképzési jegyzéket az OH vezeti folyamatosan, online módon és elérhetővé teszi saját honlapján. Az OH fentiek érdekében működteti a pedagógus-továbbképzések eljáráskövető és nyilvántartó rendszerét (PIR).
A jegyzékre került továbbképzések mindaddig jegyzéken maradnak, amíg azok alapítási engedélye, vagy indítási regisztrációja érvényes, illetve a jegyzékről való törlést vagy szüneteltetést a kérelmező írásban nem kéri az OH-tól.

Kormányrendelet értelmében felhívjuk figyelmüket az alábbiakra:

  • A jegyzékre kerülés kérelemre történik, igazgatási szolgáltatási díja minden esetben 20 500,- forint. Jegyzék kérelmet csak érvényes alapítási engedélyhez kapcsolódóan lehet benyújtani.
  • A jegyzékre kerülés után a továbbképzések szervezési helyéről, valamint időpontjáról kell adatot szolgáltatni. Az új helyszínek és időpontok bejelentése a továbbképzés megkezdése előtt 21 nappal kötelező és ingyenes.

4. 3. A kérelem benyújtása

A pedagógus-továbbképzési jegyzékbevételhez tartozó kérelmet webes felületen keresztül, a PIR rendszerbe kell feltölteni és elektronikusan elküldeni. A PIR felület az alábbi webhelyen érhető el:

https://www.oktatas.hu/piradminisztracio/

Jegyzékbe kerülés előtt az adatokat az OH ügyintézője ellenőrzi.

4.4. A kérelem benyújtásának ideje

A kérelem benyújtása és a jegyzékre kerülés folyamatos.
A továbbképzés mindaddig a jegyzéken marad, amíg a kérelem alapítási engedélye, illetve indítási regisztrációja érvényes, vagy amíg a szervező/indító nem kéri annak törlését (vagy szüneteltetését) a jegyzékről.

4.5. Az eljárás időtartama

Az Ákr. által meghatározott ügyintézési idő: 8 nap, amennyiben a kérelem és annak mellékletei hiánytalanul beérkeztek. Ellenkező esetben 60 nap.

4.6. A jóváhagyási eljárás résztvevői

A kérelem benyújtója a továbbképzési programot szervező/indító.
Az eljárás lefolytatásában közreműködik az OH mint a hatósági eljárás (nyilvántartásba vétel) lefolytatója.

4.7. A jegyzékbe való felvétel igazgatási szolgáltatási díja

Óraszámtól függetlenül minden esetben: 20 500,- Ft

A PIR rendszer elektronikus fizetési funkciója jelenleg még fejlesztés alatt van, így a pénzügyi teljesítések a korábbiakhoz hasonlóan történnek. Mind az alapítási kérelem, mind a jegyzékre kerülési kérelem igazgatási szolgáltatási díját banki átutalással tudják teljesíteni.


Az igazgatási szolgáltatási díjat az OH 10032000-00282637-00000000 számú számlájára kell befizetni.

4.8. Felnőttképzési bejelentés

2020. szeptember 1-je után jogszerűen az a szervező indíthat pedagógus-továbbképzést, aki bejelentési eljárást kezdeményezett a Felnőttképzési Államigazgatási Szervnél (Pest Vármegyei Kormányhivatal). Ennek megfelelően, 2020. szeptember 1.-je után kizárólag abban az esetben vehető fel továbbképzés a Pedagógus-továbbképzési Jegyzékre, ha annak Szervezője ÚJ felnőttképzési nyilvántartási számmal (B/…vagy E/…) rendelkezik.

A már korábban határozatlan időre kiadott nyilvántartási számok nem elfogadhatók, mindenképp szükséges a FAR rendszerben (https://far.nive.hu/kezdolap) való új bejelentés.

5.A döntés

A Hivatal a kérelem nyilvántartásba vételéről a jegyzéken való megjelenéssel közel azonos időben határozat formájában értesíti a kérelmezőt.
A nyilvántartásba vett pedagógus-továbbképzéseket az OH a jegyzéken megjelenteti, honlapján nyilvánosságra hozza.

Az aktuális továbbképzési jegyzéket itt találja:

https://www.oktatas.hu/pir/!PIR_PUBLIC/publikus-felulet

További információk

Ezúton emlékeztetjük Ügyfeleinket a Kormányrendelet 8./A § (7) bekezdésében előírt minőségbiztosításával kapcsolatos kötelezettségre, melynek beküldési határideje a továbbképzés indításának első éve kivételével minden év március 31.

Oktatási Hivatal
Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály
Köznevelési Akkreditációs és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztály

Nyomtatás

CÍMKÉK

továbbképzés