Ugrás a tartalomhoz

Az alapítási engedély kiadásának eljárása

2023. szeptember 6.

1. A feladat/ügytípus megnevezése

A pedagógus-továbbképzés alapítási engedélyének kiadása céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely az ügyfél kérelmére indul.

2. A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Oktatási Hivatal (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.)
Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály
Köznevelési és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztály

Ügyintéző neve: Réthey Andrea
Telefon: 06-1/374-2367
E-mail: rethey.andrea@oh.gov.hu


3. Az ügyfélfogadás rendje

Az Oktatási Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után fogadják az ügyintézők.

4. Útmutató

4.1. Az eljárást meghatározó jogszabályok

4.2. A kérelem benyújtásának ideje

Az alapítási kérelem engedélyezés céljából bármikor benyújtható.

4.3. Az eljárás időtartama

A pedagógus-továbbképzési programokkal összefüggő eljárásokban az ügyintézési határidő hatvan nap.

4.4. A jóváhagyási eljárás résztvevői

A program alapításának jóváhagyását kérelmező.

Az eljárás lefolytatásában közreműködik:

4.5. A kérelem

Az engedélyezési eljárás megkezdéséhez a kérelmet webes felületen keresztül, a PIR rendszerbe (Pedagógus-továbbképzési Információs Rendszer) kell feltölteni és elektronikusan elküldeni. A PIR felület az alábbi webhelyen érhető el:

https://www.oktatas.hu/piradminisztracio/

4.6. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke

Az alapítási eljárás igazgatási szolgáltatási díja

Az újra beadott alapítási eljárás igazgatási szolgáltatási díja (fél éven belül elutasított alapítási kérelem minősül újra beadási kérelemnek)

A PIR rendszer elektronikus fizetési funkciója jelenleg még fejlesztés alatt van, így a pénzügyi teljesítések a korábbiakhoz hasonlóan történnek. Mind az alapítási kérelem, mind a jegyzékre kerülési kérelem igazgatási szolgáltatási díját banki átutalással tudják teljesíteni.

Az igazgatási szolgáltatási díjat a Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú számlájára kell befizetni.

5. Az eljárás menete

5.1. Az eljárás megindítása

5.2. A kérelmek elbírálása

A formailag megfelelő alapítási kérelmet a Hivatal köznevelési szakértővel véleményezteti, majd ezt a véleményt megküldi a PAT-nak. Az alapítási kérelem az ezt követő ülésen kerül a PAT által elbírálásra.
A PAT valamennyi továbbképzési program jóváhagyására és az alapítási engedély kiadására támogató vagy elutasító javaslatot tesz. A PAT javasolhatja a program kiegészítését, kijavítását, amennyiben álláspontja szerint a program még ugyanabban az eljárásban javítható, kiegészíthető.
A javítás, kiegészítés lehetőségéről a Hivatal értesíti a kérelmezőt és egyben megküldi a PAT által összeállított hibajegyzéket.
A hibajegyzék alapján javított alapítási kérelmet a PAT programért felelős előterjesztője ellenőrzi.

5.3. A döntés

A továbbképzési program jóváhagyásáról, az alapítási engedély kiadásáról a Hivatal a PAT javaslata alapján dönt. A Hivatal a javaslattól eltérő döntést is hozhat.

5.4. Elutasított program újra beadása

Amennyiben az alapítási kérelem elutasításra kerül, a továbbképzési program készítője, az elutasító határozat jogerőre emelkedésétől számított fél éven belül ugyanazt a programot átdolgozva – csökkentett igazgatási szolgáltatási díj ellenében – újra beadhatja.
A PAT akkor tekinti ugyanannak a programnak a benyújtott kérelmet, ha az általa összeállított hibajegyzék alapján, csak a kifogásolt pontokban történt javítás. Ha az óraszám a PAT javaslata miatt módosul, akkor az újra beadott program igazgatási szolgáltatási díja az új óraszámnak megfelelően változik.


Oktatási Hivatal
Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály
Köznevelési Akkreditációs és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztály

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra