Ugrás a tartalomhoz

Az alapítási engedély kiadásának eljárása

1. A feladat/ügytípus megnevezése

A pedagógus-továbbképzés alapítási engedélyének kiadása céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely az ügyfél kérelmére indul.

2. A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Oktatási Hivatal (1055 Budapest, Szalay u. 10 14.)
Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály
Köznevelési és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztály

Ügyintéző neve: Réthey Andrea
Telefon: 06-1/374-2367
E-mail: rethey.andrea@oh.gov.hu


3. Az ügyfélfogadás rendje

Az Oktatási Hivatalban (továbbiakban: OH) az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után fogadják az ügyintézők.

4. Útmutató

4.1. Az eljárást meghatározó jogszabályok

4.2. A kérelem benyújtásának ideje

Az alapítási kérelem engedélyezés céljából bármikor benyújtható.

4.3. A kérelem benyújtásának helye

Oktatási Hivatal (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.)
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 40.
Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály
Köznevelési és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztály

4.4. Az eljárás időtartama

A pedagógus-továbbképzési programokkal összefüggő eljárásokban az ügyintézési határidő hatvan nap.

4.5. A jóváhagyási eljárás résztvevői

A program alapításának jóváhagyását kérelmező.
Az eljárás lefolytatásában közreműködik:

4.6. A kérelem

Az engedélyezési eljárás megkezdéséhez a kérelmet webes felületen keresztül, a PedAkkred rendszerben (Pedagógus-továbbképzési eljáráskövető és nyilvántartási rendszer) kell feltölteni és elektronikusan elküldeni, majd három nyomtatott (papíralapú), aláírt példányban benyújtani az OH-hoz, csatolva egy-egy példányban a kötelező mellékleteket (a pénzügyi adatlap és az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása).

4.7. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke

Az alapítási eljárás igazgatási szolgáltatási díja

Az újra beadott alapítási eljárás igazgatási szolgáltatási díja

Az igazgatási szolgáltatási díjat az OH 10032000-00282637-00000000 számú számlájára kell befizetni.

5. Az eljárás menete

5.1. Az eljárás megindítása

5.2. A kérelmek elbírálása

A formailag megfelelő alapítási kérelmet az OH, mint a PAT titkársága szakértővel véleményezteti, majd ezt a véleményt megküldi a PAT-nak. Az alapítási kérelem az ezt követő ülésen kerül a PAT által elbírálásra.
A PAT valamennyi továbbképzési program jóváhagyására és az alapítási engedély kiadására irányuló kérelmet – támogató vagy elutasító – javaslatával együtt megküldi az oktatásért felelős miniszter részére.
A PAT javasolja az EMMI-nek a program kiegészítését, kijavítását, amennyiben álláspontja szerint a program még ugyanabban az eljárásban javítható, kiegészíthető. A javítás, kiegészítés lehetőségéről az EMMI értesíti a kérelmezőt (egyúttal tájékoztatja az OH-t, hogy újra biztosítson hozzáférési jogot a benyújtónak a PedAkkred rendszerben).
A kiegészített, kijavított, kinyomtatott programot a kérelmezőnek az EMMI-be kell megküldeni.

5.3. A döntés

A továbbképzési program jóváhagyásáról, az alapítási engedély kiadásáról az oktatásért felelős miniszter a PAT javaslata alapján dönt. Az oktatásért felelős miniszter a javaslattól eltérő döntést is hozhat.
A továbbképzési program készítője, az oktatásért felelős miniszter alapítási engedély kiadási kérelmet elutasító határozatának jogerőre emelkedésétől számított fél éven belül ugyanazt a programot átdolgozva – csökkentett igazgatási szolgáltatási díj ellenében – újra beadhatja.
A PAT akkor tekinti ugyanannak a programnak a benyújtott kérelmet, ha az általa összeállított hibajegyzék alapján, csak a kifogásolt pontokban történt javítás. Ha az óraszám a PAT javaslata miatt módosul, akkor az újra beadott program igazgatási szolgáltatási díja az új óraszámnak megfelelően változik.

FONTOS!
A kérelem elektronikus kitöltéséhez használja a PedAkkred rendszer „Súgó" funkcióját, mely tartalmazza a rendszer felhasználói kézikönyvét! Szakmai kérdésekre a választ megtalálja a PedAkkred rendszer „Letöltések" funkció alatti tájékoztató anyagokban!

Frissítve: 2018. február


Oktatási Hivatal
Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály
Köznevelési Akkreditációs és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztály

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra