Általános tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Kérelmező!

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) számú Kormányrendelet alapján az Oktatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) feladata a pedagógus-továbbképzések akkreditációja.

Tájékoztatjuk, hogy a korábbi elektronikus akkreditációs rendszert (Pedakkred) felváltotta a Pedagógus-továbbképzési Információs Rendszer (továbbiakban: PIR).

A PIR felületen történik a továbbképzések alapítása, valamint a megalapított továbbképzések nyilvántartása.

A PIR az alábbi webhelyen érhető el: https://www.oktatas.hu/piradminisztracio/

A rendszerbe történő belépés regisztrációhoz kötött, mind az Alapító, mind a Szervező részéről. A regisztráció megkezdéséhez küldjék meg Fábián Mónika részére (fabian.monika@oh.gov.hu ) az intézmény nevét, valamint azt az email-címet, amire a belépéshez szükséges meghívót tudjuk küldeni.

Az aktuális továbbképzési jegyzéket itt találja:

https://www.oktatas.hu/pir/!PIR_PUBLIC/publikus-felulet

Jogosultak köre

A program alapításának jóváhagyását kérelmező természetes személy vagy jogi személy.

Az eljárás lefolytatásában közreműködik:

 • a Hivatal, a hatósági eljárás lefolytatója,
 • a köznevelési szakértő, aki véleményével segíti a döntés-előkészítő munkát,
 • valamint a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület (továbbiakban: PAT), mely a szakértői vélemény figyelembevételével javaslatot tesz a Hivatalnak a program elfogadására vagy elutasítására.

Mit kell tennie

Az akkreditáció az alábbi lépésekből áll:

1. Alapítási eljárás

A továbbképzés engedélyezéséhez elsőként az alapítási eljárást kell lefolytatni. A továbbképzési program jóváhagyásáról, az alapítási engedély kiadásáról a Hivatal a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület javaslata alapján dönt.

2. Indítási regisztráció

Az alapítási engedély jogosultja a jóváhagyott továbbképzés szervezésére engedélyt adhat más szervező intézménynek. A továbbképzés indítására írásban megkötött szerződés alapján indítási regisztrációs kérelmet kell benyújtani a Hivatalhoz.

3. Jegyzék

Az alapítási engedéllyel rendelkező, továbbá a továbbképzés indítására szerződéssel jogot szerzett szervezet adatszolgáltatással kérelmezi a továbbképzési program felvételét a továbbképzések hivatalos jegyzékébe.

4. Helyszínbejelentés

A továbbképzés minden egyes indítása előtt a továbbképzés megszervezésének helyszínét és időpontját szükséges bejelenteni.

5. Minőségbiztosítási összegzés

A továbbképzés szervezője minden év március 31-ig elkészíti a továbbképzés minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzését, és elektronikus formában megküldi a Hivatal részére.

Határidők

A pedagógus-továbbképzések akkreditációjával összefüggő eljárásokban az Ákr, (lásd. vonatkozó jogszabályok) ügyintézési határidőre vonatkozó pontjai irányadók.

Általánosan az eljárási idők az alábbiak szerint alakulnak:

 • Alapítási eljárás: 60 nap
 • Indítási regisztráció: 8 nap
 • Jegyzékre kerülés: 8 nap

Útmutatók

Az eljárásokról részletes tájékoztató anyagokat itt talál:

Alapítási eljárás:

PIR Alapítási kérelem űrlap
PIR Alapítási kérelem kitöltési útmutató
PAT ülések időpontjai 2023 II. félév
PAT ülések időpontjai 2024. I.negyedév
Pénzügyi tájékoztató a PIR rendszerhez
Pénzügyi adatlap alapítási kérelemhez

Jegyzék eljárás

Együttműködési megállapodás minta
PIR Útmutató helyszín és időpontbejelentő űrlap kitöltéséhez
Pénzügyi adatlap jegyzékre kerülési kérelemhez
PIR Útmutató jegyzékbe kerülési kérelem kitöltéséhez
PIR Útmutató indítási regisztrációhoz és jegyzékbe vételhez

Egyéb dokumentumok

Tájékoztató a továbbképzésekről vezetendő dokumentációkról
Minőségbiztosítási űrlap
Továbbképzési napló minta
Továbbképzési napló blended képzésekhez tanulási egységenként
Továbbképzési napló blended képzésekhez személyenként
Jelenléti ív minta
Jegyzőkönyv a záró értékelésről minta
Tanúsítvány adattartalma minta
Tanúsítványok kiadásának és átvételének nyilvántartása minta
Igazolás adattartalma minta
Felnőttképzés és a pedagógus-továbbképzés kapcsolata
Továbbképzések a szakképzésben
Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről

 

Elérhetőségek

Név

Ügy

E-mail cím

Telefonszám

Réthey Andrea

Alapítás

rethey.andrea@oh.gov.hu

(+36 1) 374-2367

Tóth Bianka

Indítási regisztráció, Jegyzék, Helyszínbejelentés, Névmódosítás, Jogutódlás

toth.bianka@oh.gov.hu

(+36 1) 374-2297

Fábián Mónika

PIR-rendszerbe történő regisztráció, Hatósági ellenőrzés, Minőségbiztosítás

fabian.monika@oh.gov.hu

(+36-1) 374-2128

Vonatkozó jogszabályok

 • 2016. évi CL. Törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről
 • 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY az illetékekről
 • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

Oktatási Hivatal
Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály
Köznevelési Akkreditációs és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztály

Nyomtatás

CÍMKÉK

továbbképzés