Általános tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Kérelmező!


A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) számú Kormányrendelet alapján az Oktatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) feladata a pedagógus-továbbképzések Akkreditációja.

A továbbképzések alapítása, a megalapított továbbképzések nyilvántartása a Pedagógus-továbbképzési eljáráskövető és nyilvántartási rendszer (továbbiakban: PedAkkred) felületén történik.

A PedAkkred rendszer elérhető az Oktatási Hivatal honlapjáról, (https://www.oktatas.hu/tovabbkepzes/pedagogus_tovabbkepzesek/pedagogus_tkpz_akkred_rendszer) valamint a pedakkred.oh.gov.hu weboldalon.

A PedAkkred rendszer „letöltések" menüpontjában az eljárásokról részletes tájékoztató anyagot talál.

Az akkreditáció az alábbi lépésekből áll:

 1. Alapítási eljárás
  A továbbképzés engedélyezéséhez elsőként az alapítási eljárást kell lefolytatni. A továbbképzési program jóváhagyásáról, az alapítási engedély kiadásáról a Hivatal a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület javaslata alapján dönt.

 2. Indítási regisztráció
  Az alapítási engedély jogosultja a jóváhagyott továbbképzés szervezésére engedélyt adhat más szervező intézménynek. A továbbképzés indítására írásban megkötött szerződés alapján indítási regisztrációs kérelmet kell benyújtani a Hivatalhoz.

 3. Adatszolgáltatás (=jegyzék)
  Az alapítási engedéllyel rendelkező, továbbá a továbbképzés indítására szerződéssel jogot szerzett szervezet adatszolgáltatással kérelmezi a továbbképzési program felvételét a továbbképzések hivatalos jegyzékébe.

 4. Helyszínbejelentés
  A továbbképzés minden egyes indítása előtt a továbbképzés megszervezésének helyszínét és időpontját szükséges bejelenteni a PedAkkred rendszerben.

 5. Minőségbiztosítási összegzés
  A továbbképzés szervezője minden év március 31-ig elkészíti a továbbképzés minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzését, és elektronikus formában megküldi a Hivatal részére.

A rendszerbe történő belépés regisztrációhoz kötött, mind az Alapító, mind a Szervező részéről.

A regisztráció során intézményt szükséges kiválasztani. Amennyiben az adott intézmény a listában nem szerepel, annak felvétele a Hivatal ügyintézőjétől kérelmezhető.

További tájékoztatást és segítséget a Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály, Köznevelési Akkreditációs és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztály ügyintézőitől kérhet.

Név
Ügy E-mail cím Telefonszám
Réthey Andrea
Alapítás rethey.andrea@oh.gov.hu (+36 1) 374-2367
Tóth Bianka
Indítási regisztráció, Jegyzék toth.bianka@oh.gov.hu
(+36 1) 374-2297
Deák Ferenc Mihály
Helyszínbejelentés, Intézményfelvétel,
Minőségbiztosítás
deak.ferenc.mihaly@oh.gov.hu
(+36 1) 477-3268
Pásztor Lajos Informatikai segítség pasztor.lajos@oh.gov.hu (+36-1) 374-2115


Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy azokat a megkezdett kérelmeket, melyek rögzítése a rendszerben félbe maradt, beküldésre nem került és az utolsó módosítás után 1 év eltelt, TÖRÖLJÜK a rendszerből.

Postacímünk:

Oktatási Hivatal
Köznevelési Akkreditációs és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztály
1363 Budapest Pf. 40.

Budapest, 2019. szeptember 25.

Oktatási Hivatal

Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály

Köznevelési Akkreditációs és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztály

Nyomtatás