Általános tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Kérelmező!


A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) számú Kormányrendelet alapján az Oktatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) feladata a pedagógus-továbbképzések Akkreditációja.

A továbbképzések alapítása, a megalapított továbbképzések nyilvántartása a Pedagógus-továbbképzési eljáráskövető és nyilvántartási rendszer (továbbiakban: PedAkkred) felületén történik.

A PedAkkred rendszer elérhető az Oktatási Hivatal honlapjáról, (https://www.oktatas.hu/tovabbkepzes/pedagogus_tovabbkepzesek/pedagogus_tkpz_akkred_rendszer) valamint a pedakkred.oh.gov.hu weboldalon.

A PedAkkred rendszer „letöltések" menüpontjában az eljárásokról részletes tájékoztató anyagot talál.

Az akkreditáció az alábbi lépésekből áll:

 1. Alapítási eljárás
  A továbbképzés engedélyezéséhez elsőként az alapítási eljárást kell lefolytatni. A továbbképzési program jóváhagyásáról, az alapítási engedély kiadásáról a Hivatal a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület javaslata alapján dönt.

 2. Indítási regisztráció
  Az alapítási engedély jogosultja a jóváhagyott továbbképzés szervezésére engedélyt adhat más szervező intézménynek. A továbbképzés indítására írásban megkötött szerződés alapján indítási regisztrációs kérelmet kell benyújtani a Hivatalhoz.

 3. Adatszolgáltatás (=jegyzék)
  Az alapítási engedéllyel rendelkező, továbbá a továbbképzés indítására szerződéssel jogot szerzett szervezet adatszolgáltatással kérelmezi a továbbképzési program felvételét a továbbképzések hivatalos jegyzékébe.

 4. Helyszínbejelentés
  A továbbképzés minden egyes indítása előtt a továbbképzés megszervezésének helyszínét és időpontját szükséges bejelenteni a PedAkkred rendszerben.

 5. Minőségbiztosítási összegzés
  A továbbképzés szervezője minden év március 31-ig elkészíti a továbbképzés minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzését, és elektronikus formában megküldi a Hivatal részére.

A rendszerbe történő belépés regisztrációhoz kötött, mind az Alapító, mind a Szervező részéről.

A regisztráció során intézményt szükséges kiválasztani. Amennyiben az adott intézmény a listában nem szerepel, annak felvétele a Hivatal ügyintézőjétől kérelmezhető.

További tájékoztatást és segítséget a Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály, Köznevelési Akkreditációs és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztály ügyintézőitől kérhet.

Név
Ügy E-mail cím Telefonszám
Réthey Andrea
Alapítás rethey.andrea@oh.gov.hu (+36 1) 374-2367
Tóth Bianka
Indítási regisztráció, Jegyzék toth.bianka@oh.gov.hu
(+36 1) 374-2297
Deák Ferenc Mihály
Helyszínbejelentés, Intézményfelvétel,
Minőségbiztosítás
deak.ferenc.mihaly@oh.gov.hu
(+36 1) 477-3268
Pásztor Lajos Informatikai segítség pasztor.lajos@oh.gov.hu (+36-1) 374-2115


Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy azokat a megkezdett kérelmeket, melyek rögzítése a rendszerben félbe maradt, beküldésre nem került és az utolsó módosítás után 1 év eltelt, TÖRÖLJÜK a rendszerből.

Postacímünk:

Oktatási Hivatal
Köznevelési Akkreditációs és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztály
1363 Budapest Pf. 40.

Budapest, 2019. szeptember 25.

Oktatási Hivatal

Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály

Köznevelési Akkreditációs és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztály

Nyomtatás

CÍMKÉK

továbbképzés