Vizsgaszervezés

Az Oktatási Hivatal mint vizsgaszervező a vizsgabejelentés határidejéig megállapodást köt a képző intézményekkel, mely megállapodás tartalmazza a képző intézmény és a vizsgaszervező kötelességeit és jogait, illetve a vizsgadíjakat és a vizsgáztatással kapcsolatos egyéb felmerülő költségeket.

Nyomtatás