Tájékoztató a szakgimnáziumban és a szakiskolában a szakmai, képesítő vizsgák időpontjáról

 

Szakgimnáziumi és szakiskolai vizsgaidőszakok, vizsganapok

A 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet 9.§ (3) bekezdése alapján - A szakgimnáziumban és a szakiskolában a képesítő vizsgák időpontját a köznevelésért felelős miniszter 2023. szeptember utolsó munkanapjáig teszi közzé a Hivatal honlapján.

 

I. Kifutó képzések esetén * és **:

1. A szakgimnáziumokban, a szakiskolákban a szakmai vizsgák interaktív vizsgatevékenységét, projektfeladatát, az alábbi időpontban kell megszervezni:

 • a) interaktív (írásbeli) vizsgatevékenység: 2023. október 2-6. 10.00-tól,
 • projektfeladat (szóbeli, gyakorlati): 2023. október,
 • b) interaktív (írásbeli) vizsgatevékenység: 2024. február 5-9. 10.00-tól,
 • projektfeladat (szóbeli, gyakorlati): 2024. február-március,
 • c) interaktív  vizsgatevékenység: 2024. május 14-15., május 10., 10.00-tól,
 • projektfeladat (szóbeli, gyakorlati): 2024. május-június,
 • d) a szakgimnáziumban mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsga
 • interaktív (írásbeli) vizsgatevékenysége: 2024. február 5-9. 10.00-tól,
 • projektfeladat (szóbeli, gyakorlati):  2024. február-március,

2. A szakgimnáziumban, szakiskolában a szakmai vizsgák interaktív vizsgatevékenysége 2024. május 22-én is megszervezhető (pótnap) abban az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz, és az interaktív vizsgatevékenységek azonos napra eső időpontjai nem teszik lehetővé a mindkét vizsgán való részvételt.

3. A szakiskolában megszerezhető részszakképesítések interaktív vizsgatevékenységeinek időpontja 2024. június 10., a további vizsgatevékenységeket 2024. június 21-ig kell megszervezni.

Kifutó, OKJ-s képzésekhez kapcsolódó, iskolai rendszerű vizsganaptár elérhetősége:

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=540&Itemid=168

II. Felmenő rendszerű képzések esetén **:

1. A szakgimnáziumokban, a szakiskolákban képesítő vizsgák interaktív (írásbeli), gyakorlati és szóbeli vizsgatevékenységét, az alábbi időpontban kell megszervezni:

 • interaktív (írásbeli)  vizsgatevékenység: 2024. május 14-15., május 10., 10.00-tól,
  gyakorlati és szóbeli vizsgatevékenység: 2024. május-június,
 • interaktív (írásbeli) vizsgatevékenység: 2024. október 7-11. 10.00-tól,
  projektfeladat (szóbeli, gyakorlati) : 2024. október,

*a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 125.§ (5) bekezdés: A 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony keretében a szakmai vizsgát az e törvényben meghatározott rend szerint kell megszervezni és a tanulóra irányadó szakmai és vizsgakövetelmény szerinti tartalommal kell teljesíteni oly módon, hogy a szóbeli és a gyakorlati vizsgatevékenységet együttesen a projektfeladat keretében, az írásbeli vizsgatevékenységet az interaktív vizsgatevékenység keretében a szakképzésért felelős miniszter által a Kormány adott ágazatért felelős tagjának egyetértésével kiadott központi írásbeli vizsgatétel alapján kell lebonyolítani.

** a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 96. § (10) bekezdés: (10) *  A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerint indított kifutó képzések, valamint az Szkt. szerint indított szakiskolai és szakgimnáziumi képzések esetében a szakmai vizsgát, képesítő vizsgát 2025. december 31-éig az addig vizsgáztatást végző képzőintézményben is meg lehet szervezni azzal, hogy a vizsgaközpont alatt a képző intézményt kell érteni.

 

IK képesítő vizsgák központi vizsganapjai (2023) >>

IK képesítő vizsgák központi vizsganapjai (2024) >>

IR képesítő vizsgák időpontjai (2023–2024) >>

Nyomtatás