Tájékoztató a szakgimnáziumban és a szakiskolában a szakmai, képesítő vizsgák időpontjáról

Szakgimnáziumi és szakiskolai szakmai- és képesítő vizsgaidőszakok, vizsganapok*

I. Kifutó képzések esetén:

1. A szakgimnáziumokban, a szakiskolákban a szakmai vizsgák interaktív vizsgatevékenységét, projektfeladatát, az alábbi időpontban kell megszervezni:

a) interaktív (írásbeli)** vizsgatevékenység: 2020. október 5-9. 10.00-tól,

projektfeladat (szóbeli, gyakorlati) : 2020. október,

b) interaktív (írásbeli) vizsgatevékenység: 2021. február 8-12. 10.00-tól,

projektfeladat (szóbeli, gyakorlati) : 2021. február-március,

c) interaktív (írásbeli) vizsgatevékenység: 2021. május 10-11.,

május 14., május 19. 10.00- tól,

projektfeladat (szóbeli, gyakorlati) : 2021. május-június,

d) a szakgimnáziumban mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsga

interaktív (írásbeli) vizsgatevékenysége: 2021. február 8-12. 10.00-tól,

projektfeladat (szóbeli, gyakorlati) :  2021. február-március,

2. A szakgimnáziumban, szakiskolában a szakmai vizsgák interaktív (írásbeli) vizsgatevékenysége 2021. május 26-án is megszervezhető (pótnap) abban az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz, és az interaktív (írásbeli) vizsgatevékenységek azonos napra eső időpontjai nem teszik lehetővé a mindkét vizsgán való részvételt.

3. A szakiskolában megszerezhető részszakképesítések interaktív (írásbeli) vizsgatevékenységeinek időpontja 2021. június 11., a további vizsgatevékenységeket 2021. június 25-ig kell megszervezni.

II. Felmenő rendszerű képzések esetén:

1. A szakgimnáziumokban, a szakiskolákban a képesítő vizsgák írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgatevékenységét, az alábbi időpontban kell megszervezni:

írásbeli  vizsgatevékenység: 2021. május 10-11., május 14., május 19. 10.00-tól,

gyakorlati és szóbeli vizsgatevékenység: 2021. május-június,

*A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 8.§ (3) bekezdése alapján

8. § (3) A szakgimnáziumban és a szakiskolában a szakmai, képesítő vizsgák időpontját az oktatásért felelős miniszter 2020. szeptember utolsó munkanapjáig teszi közzé a Hivatal honlapján.

**2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 125.§ (5) A 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony keretében a szakmai vizsgát az e törvényben meghatározott rend szerint kell megszervezni és a tanulóra irányadó szakmai és vizsgakövetelmény szerinti tartalommal kell teljesíteni oly módon, hogy a szóbeli és a gyakorlati vizsgatevékenységet együttesen a projektfeladat keretében, az írásbeli vizsgatevékenységet az interaktív vizsgatevékenység keretében a szakképzésért felelős miniszter által a Kormány adott ágazatért felelős tagjának egyetértésével kiadott központi írásbeli vizsgatétel alapján kell lebonyolítani.

Nyomtatás