Országos köznevelési szakértői névjegyzéken a pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítési szakterületen való fennmaradáshoz a továbbképzési kötelezettség teljesítésének módjai

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakterületen névjegyzékbe vett szakértő szakterületéhez kapcsolódó rendszeres szakmai továbbképzésen köteles részt venni a névjegyzékbe történő felvételt követően háromévenként.

Teljesíti az előírt továbbképzésen való részvételi kötelezettséget az, aki

  • részt vesz az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központja által rendszeresen szervezett, a szakértői tevékenység aktualitásaira irányuló tájékoztató(ko)n, vagy
  • az adott szakterületre meghatározott továbbképzése(ke)n legalább húsz óra időtartamban oktatóként, vizsgáztatóként vett részt.