Országos szakértői névjegyzéken való fennmaradáshoz a továbbképzési kötelezettség teljesítésének módjai

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakterületen névjegyzékbe vett szakértő szakterületéhez kapcsolódó rendszeres szakmai továbbképzésen köteles részt venni a névjegyzékbe történő felvételt követően háromévenként.

Teljesíti az előírt továbbképzésen való részvételi kötelezettséget az, aki az adott szakterületre meghatározott továbbképzésen legalább húsz óra időtartamban oktatóként vett részt.

Nyomtatás