Ugrás a tartalomhoz

Országos szakértői névjegyzékbe kerülés – engedélyezés

A bekerülés feltételei és a kérelemhez csatolandó dokumentumok

Az Országos szakértői névjegyzékbe a kérelmező engedélyezés útján akkor kerülhet be, ha büntetlen előéletű, nem áll a köznevelési szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakterületén szerzett tíz éves gyakorlattal rendelkezik, és szakterületének elismert képviselője, továbbá az eljárás díját az Oktatási Hivatal számlaszámára befizette.

A benyújtott dokumentumok alapján az Oktatási Hivatal dönt az engedélyezésről.

Adatlap

Az alábbi nyomtatványt kitöltve, a szükséges mellékletekkel együtt postai úton vagy személyesen el kell juttatni az Oktatási Hivatal – Köznevelési Nyilvántartási Főosztály – Köznevelési Információs Rendszerek Osztálya részére, vagy az Oktatási Hivatal elektronikus felületén keresztül elektronikus kérelmet kell feladni, amelyhez a szükséges mellékleteket digitalizálva kell mellékelni.

Mellékletek

Nyilatkozat a büntetlen előéletről

Nyilatkozatot kell benyújtani a büntetlen előéletről. Formanyomtatvány a nyilatkozathoz

Végzettség, szakképzettség, szakképesítés

A szakirányú felsőfokú végzettség igazolására az adatlapon rögzíteni kell az oklevél számát, keltét, a kibocsátó intézmény (szak, kar) megnevezését, a végzettség, szakképzettség megnevezését, vagy mellékelni kell az oklevél másolatát.

A nem magyar felsőoktatási intézményben szerzett oklevél esetén rögzíteni kell a Magyarországon megszerezhető oklevéllel való egyenértékűség elismeréséről szóló határozat számát és keltét is, vagy mellékelni kell a határozat másolatát.

Szakmai gyakorlat

A kérelemhez csatolni kell a tíz év gyakorlati idő meglétéről a munkáltató, az utolsó munkáltató vagy annak jogutódja, jogutód nélkül megszűnt munkáltató esetén a munkáltató fenntartója által kiállított igazolást, ennek hiányában a gyakorlati idő más, hitelt érdemlő igazolását.

A nemzeti és etnikai kisebbségi nevelés és oktatás szakterület esetén a tíz év szakmai gyakorlat meglétéről szóló, munkáltató által kiállított igazolást.

A tanügy-igazgatási szakértői szakterületre történő bejelentés esetén a gyakorlati idő beszámításánál figyelembe vehető a közigazgatásban tanügy-igazgatási, térségi (kistérségi, megyei, regionális) tervezés és fejlesztés szakterületen szerzett szakmai gyakorlat is.

A szakmai gyakorlati idő igazolásához javasoljuk a letölthető adatlap használatát. Más formában történő igazolást csak a letölthető adatlappal azonos adattartalommal áll módunkban elfogadni.

Adatlap a gyakorlati idő igazolásához

A szakterületének elismert képviselője

Annak igazolására, hogy a kérelmező a szakterületének elismert képviselője, részletes szakmai önéletrajzot, a kérelmező szakmai tevékenységét értékelő – legalább két – szakmai ajánlást kötelezően, a kérelmező publikációs jegyzékét, szakmai díjainak, címeinek, elismeréseinek jegyzékét opcionálisan kell mellékelni a kérelemhez.

Az eljárás díja

1. Bejelentés szakterületenként 40 000 Ft
2. Engedélyezés szakterületenként 40 000 Ft
3. Kiegészítés szakterületenként 40 000 Ft
4. Adatmódosítás amennyiben az igazoláson található adatok nem változnak 0 Ft

 

amennyiben az igazoláson található adatok változnak 3000 Ft

5. Új igazolás kiállítása

elveszítés, rongálódás esetén 3000 Ft
6. Törlési kérelem
0 Ft
7. Elvégzett tanfolyam bejelentése
0 Ft
8. Jogorvoslati kérelem Az alapeljárás szerinti díj 50%-a 20 000 Ft

A bírálati díjat az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú bankszámlájára kell befizetni.

A bírálati díjat szakterületenként kell leróni.

Igazolásként csatolni kell a postai befizetést vagy banki átutalás visszaigazolásának másolatát.

A megjegyzés rovatba a kérelmező nevét és a kérelem típusát kell beírni.

A feladatot ellátó szervezeti egység, illetve a kérelmekkel foglalkozó ügyintézők elérhetőségei a következők:

Oktatási Hivatal - Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
Köznevelési Információs Rendszerek Osztálya - Névjegyzék
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Levelezési cím:

Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
Köznevelési Információs Rendszerek Osztálya - Névjegyzék
1363 Budapest, Pf. 112.

Ügyintézők:

Ügyintéző neve Pintér-Szabó Tünde Veronika Varga Andrea
Telefon (+36-1) 374-2145 (+36-1) 374-2319
E-mail pinter-szabo.tunde@oh.gov.hu varga.andrea@oh.gov.hu

A kérelmeket faxon vagy e-mailben nem áll módunkban befogadni!

Amennyiben személyesen kívánja felkeresni az ügyintézőt, kérjük, hogy a fenti elérhetőségeken szíveskedjen előzetesen időpontot egyeztetni.

Az eljárást meghatározó jogszabályok a következők:


ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra