Ugrás a tartalomhoz

Pályázat az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre és a nyilvántartás megújítására

2019. április 23.

Az Oktatási Hivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 82. § (6)-(8) bekezdései, valamint az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében biztosított jog alapján pályázatot hirdet az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre és a vizsgaelnöki névjegyzéken történő nyilvántartás megújítására (a továbbiakban: pályázat).

Az Oktatási Hivatal célja a pályázattal az, hogy bővítse az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéken nyilvántartottak körét, valamint az, hogy a névjegyzéken szereplő érettségi vizsgaelnökök nyilvántartásukat megújíthassák.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Pályázatot nyújthat be az, aki

A pályázatban a következő feladatok jelölhetők meg:

A nemzetiségi nyelvű érettségi vizsgán a vizsgabizottság elnöke az lehet, aki az adott nyelv oktatására jogosító, egyetemi szintű tanári szakképzettséggel vagy az adott nyelven folyó nevelő és oktató munkához a pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges egyetemen szerzett végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, valamint aki a nemzetiségi nevelésben, oktatásban tíz éves szakmai gyakorlatot szerzett.

A két tanítási nyelvű érettségi vizsgán a vizsgabizottság elnöke az lehet, aki a célnyelv oktatására jogosító egyetemen szerzett pedagógus végzettséggel és szakképzettséggel vagy az adott nyelven folyó nevelő és oktató munkához a pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges egyetemen szerzett végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik.

A vizsgaelnöki feladatok ellátásához szükséges szakmai felkészítésre és továbbképzésre vonatkozó feltételt teljesíti az, aki

A pályázat díja 15 000 Ft, amelyet az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú bankszámlájára kell befizetni.

A pályázat benyújtásának kötelező mellékletei

A pályázat benyújtása, elbírálása

A pályázat benyújtása folyamatos. A pályázatot postai úton az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály Köznevelési Információs Rendszerek Osztálya részére a 1363 Budapest, Pf. 112. postacímre, vagy elektronikusan az Oktatási Hivatal https://www.kir.hu/SzakertoiVizsgaztatoiNevjegyzek weboldalán elérhető felületen keresztül lehet benyújtani.

A pályázatot az Oktatási Hivatal formai és tartalmi szempontból egyaránt vizsgálja.

Amennyiben a pályázat elbírálása a benyújtott dokumentumok alapján nem lehetséges, az Oktatási Hivatal határidő megjelölésével további dokumentumok benyújtására szólítja fel a pályázót.

Amennyiben a pályázó minden tekintetben megfelel a pályázati, és az egyes feladatkörökkel kapcsolatos feltételeknek, követelményeknek, úgy nyilvántartásba veszi az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékben, és e tényről igazolást állít ki, amelyet postai úton küld meg a pályázónak.

Amennyiben a pályázó minden tekintetben megfelel a pályázati feltételeknek, azonban az egyes feladatkörökkel kapcsolatos feltételeknek, követelményeknek nem, úgy a nyilvántartásba vétel csak azon feladatkörök megjelölésével történik meg, amelyek vonatkozásában minden feltétel, követelmény teljesül.

Amennyiben a pályázat formai vagy tartalmi szempontból hiányos, és a pályázó az Oktatási Hivatal felszólítására sem egészíti ki, vagy a pályázó nem felel meg minden tekintetben a pályázati vagy az egyes feladatkörökkel kapcsolatos feltételeknek, követelményeknek, úgy az Oktatási Hivatal ezen tényekről tájékoztatja a pályázót.

A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy az Oktatási Hivatal a Rendelet 7. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat nyilvántartásba veszi és azok egy részét megjelenteti honlapján.

A pályázat a közzétételétől számítva a visszavonásáig, de legkésőbb 2019. december 31-ig érvényes.

Jelen pályázati kiírás megjelenésével egyidejűleg visszavonom a 2018. február 14-én azonos tárgykörben közzétett pályázati kiírást.

Dr. Gloviczki Zoltán
elnök

 

Mellékletek:

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra