A szakképzés hazai rendszere

Szakgimnáziumok, illetve szakiskolák és szabályozásuk

A szakképzési rendszer jelentős átalakulása során eltérő szabályozás alá kerültek a technikumok, szakképző iskolák, szakgimnáziumok és szakiskolák.

  • A szakképzést a köznevelés rendszerétől eltérő sajátosságok tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és annak végrehajtási rendeletei szabályozzák. A szakképzés ágazati irányításáért a Kulturális és Innovációs Minisztérium felelős. A szakképzés ágazati szakmai és hatósági ügyeinek irányításáért felelős központi hivatal a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal. A szakképzésre vonatkozó dokumentumok és egyéb információk az Innovatív Képzéstámogató Központ (IKK) honlapján érhetők el.
  • Az új szakképzési rendszer a szakgimnáziumok és szakiskolák esetében is jelentős változást hozott, amelyek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény hatálya alá kerültek. A Szakgimnáziumok, illetve szakiskolák és szabályozásuk alponton széleskörű tájékoztatást érhetnek el a szakmai oktatásra/szakmai képzésre vonatkozóan is.
  • Az oktatásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó iskolarendszeren kívüli képzésekre vonatkozó tájékoztatást a Az iskolarendszeren kívüli képzések linkre kattintva érhetik el.
Nyomtatás

CÍMKÉK

szakképzés