A szakképzés hazai rendszere

A szakképzést a köznevelés rendszerétől eltérő sajátosságok tekintetében a 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről és annak végrehajtási rendeletei szabályozzák. A szakképzés ágazati irányításáért az Innovációs és Technológiai Minisztérium felelős. A szakképzés ágazati szakmai és hatósági ügyeinek irányításáért felelős központi hivatal a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal.

Nyomtatás