A szakképzés hazai rendszere

következő oldal »

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényt (a továbbiakban: Szt.) a „munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása, a globális és a nemzetgazdaság igényeinek kielégítésére egyaránt alkalmas, rugalmas, a foglalkoztathatóságot elősegítő szakképzési rendszer működésének elősegítése, valamint az Alaptörvényben meghatározott művelődéshez és munkához való jog érvényesülése céljából" alkotta az Országgyűlés. (a törvény preambuluma)

A szakképzett munkaerő felkészítése

 • a közoktatás részét képező iskolai rendszerű szakképzés,
 • a felsőoktatás részét képező felsőfokú szakképzés és
 • az iskolarendszeren kívüli szakképzés keretei között folyhat.

Az Szt. rendelkezéseit alkalmazni kell mind az iskolai rendszerű, mind az iskolarendszeren kívüli szakmai képesítések esetén. Utóbbiaknál alkalmazni szükséges a felnőttoktatásról szóló törvény rendelkezéseit is.

A szakképzés tartalmi szempontból lehet

 • az állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányuló,
 • a Köznevelési Hídprogram keretében részszakképesítés megszerzésére irányuló,
 • a munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzésére felkészítő,
 • a szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához, a mestervizsgához szükséges ismeretek elsajátítását biztosító képzés.

1.) A szakképzés ingyenessége

Magyarországon az első, állam által elismert szakképesítés megszerzését az állam az iskolai rendszerű szakképzés keretein belül – az Szt., valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) meghatározott feltételekkel – ingyenesen biztosítja a szakképző iskolai tanulók számára. (Szt. 1. § (1) bekezdés)

2.) A szakképzés intézményei

A szakképzés intézményei: (Szt. 4. § (1) bekezdés)

 • a szakközépiskola,
 • a szakiskola, beleértve a speciális szakiskolát és a készségfejlesztő speciális szakiskolát is (a továbbiakban a szakközépiskolával együtt: szakképző iskola),
 • az állami felnőttképzési intézmény, valamint
 • a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott, iskolarendszeren kívüli szakmai képzést folytató intézmény.

A szakképző iskola a szakképzési feladata hatékonyabb ellátása érdekében térségi integrált szakképző központ keretében működik. (Szt. 4. § (2) bekezdés)

Nyomtatás
következő oldal »