Júniusban zárul a „Kisgyermekkori nevelés támogatása” projekt

Az Oktatási Hivatal (OH) 2018. június 14-én, Budapesten rendezte meg a Kisgyermekkori nevelés támogatása (EFOP 3.1.1-14-2015-00001) elnevezésű kiemelt európai uniós projekt zárókonferenciáját.

A projekt 2016. február 1. és 2018. június 30. között valósul meg az Európai Unió finanszírozásával, összesen 1,260 milliárd forintból. A programban – a kisgyermekkori nevelés hazai helyzetének feltárását és elemzését követően – lehetőség nyílt hiánypótló szakmai és módszertani fejlesztésekre. A projekt célul tűzte ki az óvodák, a bölcsődék és a napközbeni gyermekfelügyeletek esélyteremtő és hátránykompenzációs szerepének erősítését, valamint a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelés szakmai támogatását.

A projektgazda OH és konzorciumi partnere, a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (CSBO) a konvergenciaterületeken működő óvodákat, a bölcsődei ellátás intézményeit és szolgáltatóit, valamint a napközbeni gyermekfelügyeleteket és fenntartóikat közvetlenül segítette.

Az OH a projekt keretében, 2017 szeptemberétől 2018 májusáig, 146 óvodában szervezett akkreditált pedagógus-továbbképzést, amelyen így több mint 3.300 óvodapedagógus vett részt térítésmentesen. A 30 órás kurzusok az óvodai nevelés 8 területét (játék, mozgás, egészségnevelés, tehetségfelismerés, egyéni bánásmód, környezettudatosság, különleges bánásmód és művészeti nevelés) ölelték fel. A szakmai-jogi felkészültséghez járult hozzá az önkormányzati köztisztviselőknek – mint az óvodafenntartók képviselőinek – kidolgozott és minősített távoktatásos képzés, amelyen több mint 1000-en vettek részt.

A CSBO 2016-2017-ben „Gyereknek áll a világ" címmel 30 alkalmas családi programsorozatot valósított meg a konvergenciarégiók kistelepülésein. A gyermekek napközbeni ellátási rendszerének átalakulását országos mentor- és koordinátorhálózat révén segítette. 2017 novembere és 2018 májusa között a 6 év alatti gyermekek intézményes nevelését biztosító intézmények és szolgáltatók szakembereinek (összesen 1.646 főnek) szervezett akkreditált, minősített továbbképzéseket a családpedagógia, a játék, a mozgás és a környezettudatosság témájában.

Nyomtatás