Véget értek az írásbeli érettségik

Május 25-én befejeződtek a 2021. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak írásbeli vizsgái, amelyeket a tanév rendjében meghatározott 16 napon, 1159 helyszínen, az egészségvédelmi óvintézkedések betartásával bonyolítottak le a vizsgaszervező intézmények. Azok a végzősök, akik önhibájukon kívül nem vehettek részt az érettségi vizsgán, szóbelivel pótolhatják az elmaradt írásbelit.

Az írásbeli vizsgák feladatlapjait és javítási-értékelési útmutatóit az Oktatási Hivatal, az előzetes ütemezésnek megfelelően, folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján, május 26-án 8.00 órától valamennyi vizsgaanyag elérhető a felületen. Az érettségi június 3. és 10. között az emelt szintű, majd június 14. és 25. között a középszintű szóbelikkel folytatódik a jogszabályban meghatározottak szerint.

A kormány döntése értelmében azok az idén végzős érettségizők, akik önhibájukon kívül, például COVID- fertőzés miatt nem tudtak megjelenni az írásbeli vizsgákon, szóbeli vizsgát tehetnek.

A részletekről az alábbi linken tájékozódhatnak: https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgakkal_kapcsolatos_informaciok

Nyomtatás