Változások az érettségiben

Változtak az érettségi vizsgák követelményei, 2024. január 1-je után kizárólag az új követelmények szerint lehet vizsgát tenni. A módosított Nemzeti alaptantervnek (Nat) megfelelő, jelenleg hatályos részletes követelmények egyes vizsgatárgyak esetében új elemeket tartalmaznak, amelyek érinthetik a vizsgák szerkezetét vagy az elvárásokat.

A közismereti érettségi vizsgatárgyak új követelményei 2022. január 1-jétől hatályosak.  A 2022. január 1-je és 2023. december 31-e közötti időszakban a módosított Nat szerint tanulók előrehozott, illetve szintemelő vagy pótló vizsgái már az új követelmények szerint folytak.

Új vizsgatárgyként jelentek meg a(z)

 • állampolgári ismeretek,
 • közigazgatási ismeretek,
 • fenntarthatóság,
 • bibliaismeret-baptista hittan,
 • digitális kultúra (informatika helyett).

Az új általános és részletes követelmények között már nem szereplő vizsgatárgyak az alábbiak, ezekből 2024. január 1-je után nem lehet vizsgát tenni:

 • emberismeret és etika,
 • ember- és társadalomismeret, etika,
 • társadalomismeret,
 • művészettörténet,
 • népművészet,
 • pszichológia,
 • utazás és turizmus.

A köznevelésért felelős miniszter hivatalos kiadványai, az érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményei és a mintafeladatok az Oktatási Hivatal honlapján érhetők el.


Nyomtatás

CÍMKÉK

érettségi