Ugrás a tartalomhoz

Uniós projektet indítottak a köznevelés tartalmi-módszertani megújításáért

2019. február 7.

2019. február 7-én, Budapesten rendezték „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása" (EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001) projekt nyitókonferenciáját. A programot az Európai Unió 10,560 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásával az Oktatási Hivatal által vezetett konzorcium valósítja meg, amelynek tagja az Eszterházy Károly Egyetem és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. is.

A projekt célja a köznevelés tartalmi-módszertani fejlesztése: a 21. századi iskolai feltételeket támogató innovatív oktatási formák kidolgozása, illetve meghonosítása, továbbá az országos tanulói mérés-értékelési rendszer digitális tanulási-tanítási környezethez igazítása, fejlesztése. Az eredmények hosszú távon csökkenthetik az iskolai lemorzsolódás mértékét is.
A projekt hozzájárul az Országos kompetenciamérés, az idegennyelvi mérés és az érettségi vizsgák digitális platformra helyezése megalapozásához. További cél a diagnosztikus értékelési rendszer országos bevezetése és integrálása az iskolák mindennapi gyakorlatába, valamint digitális keretrendszerek kidolgozása a köznevelésben részt vevők digitális írástudásának javítása érdekében.
Az iskolák módszertani megújulását, illetve a pedagógusok szakmai fejlődését tematikus napok és hetek programjai, továbbá – a tanévet követő időszakban szervezhető – a közösségépítést is szolgáló nem formális tanulási alkalmak megalapozása segíti elő.

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra