Új szemlélet a köznevelésben: fókuszban a tanulási eredmények

A tanulási eredményeken alapuló nevelési-oktatási szemléletről rendezett konferenciát az Oktatási Hivatal (OH), az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) nemzeti koordinációját ellátó intézmény 2017. november 16-án, Budapesten. A rendezvényt Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg.

A szakmai találkozó témája az oktatás–nevelés megújuló szemlélete volt, amelynek középpontjában a tanuló és a tanulási folyamat eredménycéljai állnak. Az előadók elsősorban arra keresték a választ, hogy a köznevelési rendszerben hogyan alkalmazható a tanulási eredményeken alapuló – a Magyar Képesítési Keretrendszerrel (MKKR) is összhangban álló – szemlélet; de az új tartalmi-tantervi, mérési-értékelési fejlesztések és implementációjuk közötti kapcsolatokról is szó esett. Témaindító előadásában Csépe Valéria akadémikus, a Nemzeti alaptanterv megújításáért felelős miniszteri biztos a megváltozott elvárások tükrében ismertette a megújítás stratégiai céljait és a megvalósítás lehetőségeit. Majd Epp Müil az észtországi Innove Alapítványtól az egyéni tanulói igényeket előtérbe helyező észt közoktatási rendszer eredményeit ismertette. Szebeni Kinga, az OH Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának vezetője pedig a tanulási eredmények meghatározásának módszertanáról, és ezzel összefüggésben az MKKR, valamint az EKKR szerepéről, hasznosságáról, továbbá a képesítési értékelési sztenderdekről tartott előadást. A konferencia második felében került sor Ütőné dr. Visi Juditnak, az OH szakértőjének előadására, amely az MKKR-ben megjelenő módszertani megújulásról, pedagógiai kultúraváltásról, és azon belül a tanulóközpontú megközelítésről szólt. A délután további részében a résztvevők a témához kapcsolódó műhelymunkákon vehettek részt. A konferenciát Brassói Sándor, az OH köznevelési elnökhelyettese zárta.

A konferencián elhangzott előadások letölthető prezentációi:

Tartalom és keret – Harmonizációs feladatok a fejlesztésben
(Csépe Valéria Nemzeti alaptanterv megújításáért felelős miniszteri biztos, MTA TTK AKK)

A tanulói igényekre és a fejlesztésre fókuszáló észt nemzeti alaptanterv
(Epp Müil főosztályvezető, Foundation Innove, Köznevelési Alaptantervért Felelős Főosztály)

A tanulási eredmények meghatározása és alkalmazási lehetőségei
(Szebeni Kinga osztályvezető, Nemzetközi Kapcsolatok Osztály, Oktatási Hivatal)

Kell egy újabb keretrendszer?
(Ütőné dr. Visi Judit szakmai vezető, Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya, Oktatási Hivatal)

Tervezés és tanulási eredmények
(Mándics Dezső vezetőtanár, ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, Budapest)

A tanulási eredmények értelmezése
(Bogdány Zoltán ügyvezető igazgató, Mondolat Iroda)

Tanulási eredmények a tanítás gyakorlatában
(Magócs Éva intézményvezető, II. kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Budapest)

Honnan hová? Tanulási eredmények, értékelési eljárások
(Dr. Horváth Zsuzsanna szakértő, Oktatási Hivatal)

Nyomtatás