A történelem és a francia nyelvi írásbeli érettségi vizsgái

A mai napon (2017. október 18.) 8.00 órától a történelem, míg 14:00 órától a francia nyelvi vizsgatárgy írásbeli vizsgáira kerül sor.

Délelőtt
Történelem vizsgatárgyból középszinten 108 helyszínen 659 vizsgázó, emelt szinten 23 helyszínen 178 vizsgázó tesz érettségi vizsgát. (Történelem vizsgatárgyból középszinten angol és német nyelven, emelt szinten angol nyelven is tesznek érettségi vizsgát.)

A történelem vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 180 percig tart. Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk, amelynek első része egyszerű, rövid választ igénylő feladatokból, második része szöveges (kifejtendő) feladatokból áll. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.
Az írásbeli feladatsort kb. 60%-ban a magyar, 40%-ban pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódó feladatok alkotják. Az összes feladat kb. 50 %-a az 1849-től napjainkig terjedő időszakra vonatkozik.
A feladatlap megoldásához megengedett segédeszköz: vizsgázónként a középiskolai történelmi atlasz (a 2017/2018. tanév vizsgaidőszakaiban az érettségi vizsgán az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz és a 2017/2018. tanévi vagy azt megelőző tankönyvjegyzékeken szereplő középiskolai történelem atlaszok is használhatóak). Erről a segédeszközről minden vizsgázó önmaga gondoskodik. Vizsgacsoportonként szükséges továbbá legalább három példány helyesírási szótár, amelyet a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosít.
A történelem vizsgatárgy emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. Az írásbeli vizsga két feladatsorból áll (I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok megoldása; II. Szöveges (kifejtendő) feladatok megoldása). A vizsgázó először az I. feladatlapot oldja meg. A vizsgadolgozatokat 100 perc elteltével a felügyelő tanár összegyűjti. Ezután kerülhet sor a II. feladatlap kiosztására és megoldására.
Az írásbeli feladatsort kb. 60%-ban a magyar, 40%-ban pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódó feladatok alkotják. Az összes feladat kb. 50 %-a az 1849-től napjainkig terjedő időszakra vonatkozik.
A II. feladatlap megoldásához megengedett segédeszköz: vizsgázónként a középiskolai történelmi atlasz (a 2017/2018. tanév vizsgaidőszakaiban az érettségi vizsgán az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz és a 2017/2018. tanévi vagy azt megelőző tankönyvjegyzékeken szereplő középiskolai történelem atlaszok is használhatóak). Erről a segédeszközről minden vizsgázó önmaga gondoskodik. Vizsgacsoportonként szükséges továbbá legalább három példány helyesírási szótár, amelyet a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosít.

Délután
Francia nyelvből középszinten 4 helyszínen 5 vizsgázó, emelt szinten 6 helyszínen 27 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsga szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.
Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap az „Olvasott szöveg értése", amely 60 perc időtartamú, a második a „Nyelvhelyesség" feladatsor, amelynek megoldására 30 perc áll rendelkezésre. Az ezt követő 15 perces szünet után a 30 perces „Hallott szöveg értése" feladatlap megoldása következik, végül az „Íráskészség" 60 perc időtartamú feladatsora.

Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam sorrendben 70, 50, 30, 90 perc.

Az „Íráskészség" feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).

Az érettségi dolgozatok javítása és értékelése központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján történik.