A történelem vizsgatárgy írásbeli érettségi vizsgái

A mai napon (2018. május 9.) 8:00 órától a történelem vizsgatárgy írásbeli érettségi vizsgára kerül sor.

Történelem vizsgatárgyból középszinten 1.266 helyszínen 68.821 vizsgázó, emelt szinten 115 helyszínen 5811 vizsgázó tesz érettségi vizsgát. (Történelem vizsgatárgyból középszinten angol, francia, horvát, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb és szlovák nyelven 1.794 vizsgázó; emelt szinten angol, francia, horvát, német, spanyol és szlovák nyelven 103 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.)

A történelem vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 180 percig tart. Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk, amelynek első része egyszerű, rövid választ igénylő feladatokból, második része szöveges (kifejtendő) feladatokból áll. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.
Az írásbeli feladatsort kb. 60%-ban a magyar, 40%-ban pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódó feladatok alkotják. Az összes feladat kb. 50 %-a az 1849-től napjainkig terjedő időszakra vonatkozik.
A feladatlap megoldásához megengedett segédeszköz: vizsgázónként a középiskolai történelmi atlasz (az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz és a 2017/2018. tanévi vagy azt megelőző tankönyvjegyzékeken szerepelő középiskolai történelem atlaszok). Erről a segédeszközről minden vizsgázó önmaga gondoskodik. Továbbá vizsgacsoportonként szükséges legalább három példány helyesírási szótár, amelyet a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosít.
A történelem vizsgatárgy emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. Az írásbeli vizsga két feladatsorból áll (I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok megoldása, II. Szöveges – kifejtendő – feladatok megoldása). A vizsgázó először az I. feladatlapot oldja meg. A vizsgadolgozatokat 100 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti. Ezután kerülhet sor a II. feladatlap kiosztására és megoldására.
Az írásbeli feladatsort kb. 60%-ban a magyar, 40%-ban pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódó feladatok alkotják. Az összes feladat kb. 50 %-a az 1849-től napjainkig terjedő időszakra vonatkozik.
A II. feladatlap megoldásához megengedett segédeszköz: vizsgázónként a középiskolai történelmi atlasz (az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz és a 2017/2018. tanévi vagy azt megelőző tankönyvjegyzékeken szereplő középiskolai történelem atlaszok). Erről a segédeszközről minden vizsgázó önmaga gondoskodik. Továbbá vizsgacsoportonként szükséges legalább három példány helyesírási szótár, amelyet a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosít.

Az érettségi dolgozatok javítása és értékelése központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján történik.

Nyomtatás

CÍMKÉK

érettségi