Több mint 150 ezer tanuló kapott célzott segítséget a lemorzsolódás ellen

457 köznevelési intézményben több mint 150 ezer tanuló és 12 ezer óvodás gyermek méltányos oktatását-nevelését segítette az Oktatási Hivatal A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása (EFOP-3.1.5-16-2016-00001) című kiemelt projektje. A korai iskolaelhagyás megelőzését, a befogadó nevelés támogatását és a leghátrányosabb helyzetű tanulók végzettséghez juttatását célzó, átfogó intézményfejlesztési program az Európai Unió 11,775 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásával valósult meg.

A projekt intézményre szabott, a korai iskolaelhagyás mértékének csökkentését célzó fejlesztési, intézkedési és cselekvési tervek elkészítéséhez nyújtott módszertani támogatást 300 alap- és középfokú iskolának, valamint 157 óvodának. Az óvodákban a hátránykompenzáció, prevenció megerősítése állt a középpontban, míg az iskolákban a lemorzsolódás kockázatát növelő tényezők azonosítására és csökkentésére helyezték a hangsúlyt.

A programban mintegy 1900 pedagógus vett részt, munkájuk sikerét egyrészt mentorok, másrészt célzott képzések, illetve műhelyfoglalkozások támogatták. A projekt ösztönözte az intézmények közötti hálózati együttműködést, az ágazatközi partnerkapcsolatok kialakítását és az intézményi, illetve fenntartói fejlesztési elképzelések egymáshoz való közelítését – elősegítve a korai iskolaelhagyás megelőzésében nélkülözhetetlen szereplők tevékenységének összehangolását, a tapasztalatok és a bevált módszerek megosztását.

A projekt a gyermekeket, tanulókat közvetlenül is megszólította: alkotópályázatot hirdettek és további érdekes, értékes programokat szerveztek számukra. A diákok vágyott iskolájukat mutathatták be a #sulim pályázatra készített alkotásaikkal, a #kalandrafel! programban pedig csaknem 8 ezer gyermek juthatott el kalandparkba, állatkertbe, moziba. Az intézmények a projekt támogatásával több, mint ezer családi napot, gyermekközösségi napot is szerveztek, amelyeken a pedagógusok a részt vevő több tízezer gyermek szüleivel, családtagjaival is szorosabb kapcsolatot alakítottak ki. A mindennapi iskolai tevékenységeket sport- és fejlesztőeszközök, bútorok, játokok beszerzésével segítette a program.

A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása (EFOP-3.1.5-16-2016-00001) című projektet 2017. január 2. és 2021. július 31. között valósítja meg az Oktatási Hivatal.

További információ kérhető:

Média- és Sajtóosztály
Oktatási Hivatal
sajto@oh.gov.hu

Nyomtatás

CÍMKÉK

lemorzsolódás