Nemzetközi és hazai tanulói teljesítménymérések eredményeit bemutató köznevelési konferencia

2016. december 6-án az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága és az Oktatási Hivatal országos sajtókonferencián ismertette a nemzetközi és a hazai pedagógiai mérési rendszereket, valamint azok mérési eredményeit.

A konferencia aktualitását elsősorban az adta, hogy két nemzetközi mérés eredményei is a napokban kerültek, kerülnek nyilvánosságra.

A 4. és a 8. évfolyamos tanulókat matematikából és természettudományból 4 évente felmérő TIMSS nemzetközi mérés adatai november 29-én kerültek nyilvánosságra magyar nyelven az Oktatási Hivatal honlapján, a 15 éves korosztály matematikai, szövegértési és természettudományi kompetenciáit 3 évente felmérő PISA nemzetközi mérés adatai pedig éppen a konferencia alatt december 6-án, 11 órakor váltak világszerte nyilvánossá. A PISA 2015 Országos jelentés szintén elérhető az Oktatási Hivatal honlapján.

A konferencián a nemzetközi mérési eredmények, valamint a 6., 8. és 10. évfolyamos diákokat matematikából és szövegértésből minden évben, teljes körűen felmérő magyarországi Országos kompetenciamérés eredményei egymással összefüggésben kerültek bemutatásra.

A konferencia elsőként adott lehetőséget arra, hogy a résztvevők három jelentős mérési rendszer sajátosságait, alapelveit és szolgáltatásait, valamint eredményeit egységes kontextusban ismerhessék meg.

A rendezvényen elhangzott előadások: