Értesítés a 2019. évi tanfelügyeleti tervbe kerülésről

Az Oktatási Hivatal elektronikus levélben értesítette a 2019. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervbe (továbbiakban: tanfelügyeleti tervbe) bekerült intézményeket, vezetőket, pedagógusokat.

2019-ben 2877 olyan intézményben kerül sor intézményellenőrzésre, amely intézmény (tagintézmény, intézményegység) vezetőjének 2019 végéig lezárul a vezetői ellenőrzése, azonban az adott intézményben (tagintézményben, intézményegységben) korábban nem került még sor intézményi ellenőrzésre. A tanfelügyeleti terv megvalósítása során 2228 vezető (intézményvezető, tagintézményvezető, intézményegység-vezető) esetében kerül sor pedagógiai szakmai ellenőrzésre, ők 2019-ben vezetői megbízásuk harmadik vagy negyedik évét töltik, tehát megbízásuk kezdete 2015. szeptember 1-je és 2017. augusztus 31-e közé esik. Számukra a jogszabály kötelezően előírja a vezetői ellenőrzést. 792 pedagógus tanfelügyeletét is megszervezi jövő évben az Oktatási Hivatal. Olyan pedagógusok pedagógiai-szakmai ellenőrzésére kerül sor, akik még nem vettek részt minősítési eljáráson, és nem volt országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésük sem, továbbá olyan intézményekben (főleg általános iskolákban, szakképző intézményekben) tanítanak, ahol a tanulók legalább 40%-a lemorzsolódással veszélyeztetett. A pedagógiai szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) eredménye egy külső értékelés, amely a kiemelkedő és fejleszthető területek beazonosításával támogatja az intézmények pedagógusait abban, hogy a megfelelő területek fejlesztésével hatékonyabban és eredményesebben végezhessék pedagógiai munkájukat. Az intézmények a tanfelügyelettel és önértékeléssel kapcsolatos kérdéseket, kérvényeket a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központoknak (POK) küldhetik, és jelezhetik azt is, ha a tanfelügyeleti látogatásokkal, önértékeléssel kapcsolatban felkészítést kívánnak igénybe venni. A POK-ok a beérkezett igények alapján szervezik meg a felkészítéseket, és erről értesítik az intézményeket.

Nyomtatás