Értesítés a 2018. évi tanfelügyeleti tervbe kerülésről

Az Oktatási Hivatal elektronikus levélben értesítette a 2018. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervbe (továbbiakban: tanfelügyeleti tervbe) bekerült intézményeket és vezetőket.

Az idei évhez hasonlóan a jövő évi országos tanfelügyeleti tervbe intézmények, tagintézmények, intézményegységek, illetve ezek vezetői kerültek be.

A már minősített pedagógusok a minősítés évében és a következő három évben mentesülnek a tanfelügyeleti ellenőrzés alól. Mivel 2022-ig minden pedagógusnak át kell esnie az első minősítésen, a Hivatal 2018-ban nem tervez pedagógusellenőrzést.
A tanfelügyeleti tervbe 2847 vezető került be, ők vezetői megbízásuk harmadik vagy negyedik évét töltik (tehát vezetői megbízásuk kezdete 2014. szeptember 1-je és 2016. augusztus 31-e közé esik).

2018-ban 3912 olyan intézményben kerül sor ellenőrzésre, amelynek vezetőjét 2018-cal bezárólag ellenőrzi a tanfelügyelet, azonban az adott intézményben, tagintézményben vagy intézményegységben 2017-ben nem került sor ellenőrzésre.

Az intézmények a tanfelügyelettel kapcsolatos kérdéseket, kérvényeket a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központoknak (POK) küldhetik, és jelezhetik azt is, ha a tanfelügyeleti látogatásokkal kapcsolatban felkészítést kívánnak igénybe venni. A POK-ok a beérkezett igények alapján szervezik meg a felkészítéseket, és erről értesítik az intézményeket.

Oktatási Hivatal