Itt érhetők el a miniszteri döntés alapján egyszerűsített és csökkentett elvárásokat tartalmazó, 2017. évi tanfelügyeleti és önértékelési eljárásokat szabályozó kézikönyvek

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és az intézményi, vezetői és pedagógus önértékelés feladata és célja, hogy a pedagógusok, az intézményvezetők, valamint az intézmények értékelésén keresztül támogassa a nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődését.

A tanfelügyeleti látogatásokkal és a pedagógusok önértékelési feladataival járó terhek felülvizsgálatát és a szakmai egyeztetéseket követően egyszerűsödnek a tanfelügyeleti és önértékelési eljárások, amelyek egy része, már a 2016. évi önértékelések és tanfelügyeleti eljárásokban alkalmazásra kerültek. Folytatva ezt a munkát, a 2017. január elsejétől megvalósuló tanfelügyeleti látogatások és önértékelések eljárásrendje, az alkalmazott eszköz- és elvárásrendszer több ponton módosul, ezzel is támogatva az egyszerűbb eljárásrend alkalmazását és az érintettek adminisztrációs terheinek csökkentését.

A miniszter által jóváhagyott, a 2017. január elsejétől megvalósuló tanfelügyeleti látogatások és önértékelések eljárásrendjét tartalmazó, módosított tanfelügyeleti és önértékelési kézkönyvek az oktatas.hu/kiadvanyok oldalon érhetők el.

Fontos változás, hogy mind a tanfelügyelet, mind az önértékelés esetében csökkent az értékeléskor használt elvárások száma Továbbá az önértékelést támogató informatikai rendszer lehetővé teszi, hogy az intézmény a sajátosságait figyelembe véve módosítsa, intézményére szabhassa a kézikönyvekben található egységes elvárásrendszert és az így kialakított elvárásrendszer alapján végezhesse el az intézményi önértékeléseket.

2017-ben várhatóan 2438 vezető (intézményvezető, tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető) és 1950 intézmény országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésre kerül sor.

Oktatási Hivatal

Nyomtatás