Tájékoztató a 2017. évi május-júniusi érettségi vizsgákról

(Előzetes adatok)

2017. május 5-én, pénteken a horvát, német, szerb és szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgatárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2016/2017. tanév május–júniusi érettségi vizsgaidőszaka. Ez a vizsgaidőszak a 26. a 2005-ben bevezetett kétszintű érettségi vizsgarendszerben.

Május 5. és június 30. között a középiskolákban – valamint a 20 fővárosi és a megyei kormányhivatal szervezésében - 1.170 vizsgahelyszínen kerülnek majd megszervezésre az érettségi vizsgák.

Az érettségizők közül közel 73.000 „végzős" középiskolás az, aki ebben a vizsgaidőszakban tesz majd le várhatóan úgynevezett rendes érettségit, azaz szerezhet a vizsgaidőszak végére érettségi bizonyítványt.
Rajtuk kívül még – az érettségi vizsgarendszer által nyújtott lehetőségekkel élve – mintegy 35.500 fő tesz majd a jelentkezések alapján legalább egy vizsgatárgyból valamilyen fajta érettségi vizsgát. Összesen tehát, mintegy 108.500 fő érettségizik majd ebben az érettségi vizsgaidőszakban.

A vizsgák 3.190 érettségi vizsgabizottság közreműködésével kerülnek majd megszervezésre.

  • A vizsgaidőszak kezdete május 5. (első vizsganap), a vége június 30. (a középszintű szóbelik utolsó vizsganapja) lesz.
  • Az írásbeli vizsgák május 5-étől május 26-áig tartanak.
  • Az emelt szintű szóbeli vizsgák kezdő időpontja június 8., a végső időpontja június 15. lesz, a középszintű szóbeli vizsgák időszaka a június 19-30 időszakra esik.

A jelentkezők együttesen mintegy 399.300 vizsgát tesznek majd várhatóan le. (Érettségi bizonyítványaikba és tanúsítványaikba további 33.500 érettségi vizsgaeredmény kerül majd várhatóan be, a már korábban megszerzett vizsgaeredményeik alapján.)

A megszervezésre kerülő 399.300 vizsgából 41.000 vizsga emelt szintű, 358.300 pedig középszintű vizsga lesz.

A jelentkezők választásai alapján ebben a vizsgaidőszakban – az idegen nyelven letett vizsgatárgyakat (pl. történelem, matematika, biológia, földrajz, fizika, kémia, informatika stb.) külön számolva – 175 vizsgatárgyból lesz középszintű és 94 vizsgatárgyból emelt szintű érettségi vizsga.
Immár hetedik éve emelt szintű érettségi vizsga csak azokból a vizsgatárgyakból tehető, amelyek a felsőoktatási felvételi eljárás során érettségi pontot adó tárgyként figyelembe vehetők.

Ebben a 2017. évi május-júniusi vizsgaidőszakban is élhetnek a jelentkezők a 7 vizsgafajta, így a jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén a rendes, az előrehozott, a szintemelő, a kiegészítő, az ismétlő, a pótló és a javító érettségi letételével.

A vizsgafajták közül természetesen a legtöbb a rendes érettségi vizsga lesz: számuk a jelentkezések alapján mintegy 352.900, az összes vizsga 88,4%-a. A középiskolák alacsonyabb évfolyamaira járó diákok 22.600 előrehozott vizsgát tesznek majd le idén a május-júniusi vizsgaidőszakban, ez a vizsgák 5,7%-a. A már érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők közel 12.800 ismétlő vagy kiegészítő érettségi vizsgát tesznek majd várhatóan le (ez a vizsgák 3,2%-a). A szintemelő vizsgák száma 7.400 (ez a vizsgák 1,9%-a), az ezen vizsgafajtát választó érettségizők az adott vizsgatárgyból már rendelkeznek középszintű vizsgaeredménnyel, és most a magasabb szinten is megmérettetik magukat.

Az érettségi vizsgák szervezése, a vizsgák előkészítése a 2005 őszén bevezetett, és azóta eredményesen működő szakmai és biztonsági eljárásrend szerint, az Oktatási Hivatal szakmai irányításával – a fővárosi és a megyei kormányhivatalok, valamint a járási hivatalok közreműködésével – az előre tervezett ütemezés szerint folyik.

A 2017. évi május-júniusi érettségi vizsgák jogszabályban rögzített időpontjai megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján a www.oktatas.hu oldalon a Köznevelés/Érettségi/Aktuális vizsgaidőszak: 2017. május-június menüpontban.

Oktatási Hivatal

Nyomtatás