Sikeresen zárult az idei kompetenciamérés is, tervezetten zajlik a következő tanévi mérések előkészítése

Egy sajtóorgánumban megjelent, sok ponton a valóságot nélkülöző állításokkal szemben az Oktatási Hivatal (OH) és szakértő munkatársai több mint 20 éve folyamatosan a legmagasabb szinten valósítják meg és fejlesztik a kompetenciaméréseket – pontos adatokkal támogatva a pedagógiai munkát, a tanulókat és szüleiket, továbbá a döntéshozatalt.

Az OH több mint 20 éve sikeresen szervezi meg és fejleszti a köznevelési kompetenciaméréseket: a Hivatal 2001 óta végez országos szintű kompetenciaméréseket a köznevelésben, megbízható adatokat szolgáltatva a köznevelési trendek megismeréséhez, a szakmai munka tervezéséhez. A több mint 20 évig papír alapon szervezett méréseket egy európai uniós projekt forrásainak támogatásával, jelentős belső innováció alapján, a hivatal átalakította. A változás két szempontból is jelentős volt. Egyfelől a rendszer kiegészült a természettudomány kompetenciaterülettel, valamint a megújult nyelvi mérésekkel, másfelől teljes mértékben átköltözött digitális médiumra, ezzel megelőzve a világ számos fejlett országát.

A fejlesztések sorát az utóbbi két évben kibővített informatikai szolgáltatásokkal és fejlesztésekkel, létszámában jelentősen megnövelt szakértői, munkatársi körrel és mind mérésmetodika és adatelemzés, mind operatív szervezés terén magasan képzett vezetői csapattal folytatja az OH az iskolák és fenntartóik, valamint a pedagógusok és a szülők nevelő-oktató munkájának magasabb szintű támogatása érdekében.

A 2022/2023-as tanévben a mérésben részt vevő évfolyamok köre bővült, így már 8 évfolyamon folyik mérés; a 2023/2024-es tanévben pedig két új terület kísérleti mérésként jelent meg a rendszerben (digitális kultúra és történelem). További újítás, hogy az országos és iskolai mutatók a kompetenciamérés adatvizualizációs felületén tekinthetők meg, amely gyors és az egyéni érdeklődés szerinti keresést tesz lehetővé különböző szempontok mentén. Ráadásul az OH új fejlesztései eredményeképp a mérésekben résztvevő iskoláknak, tanulóknak a korábbi évekhez képest már nem kell egy évet várnia az eredményekre, azok a gyorsvisszajelző felületeken az adott évfolyam mérési időszakát követő héten már meg is tekinthetők, szűrhetők és elemezhetők.

A több mint 3 000 intézmény több mint félmillió tanulója körében végzett 2023/2024. évi digitális országos kompetenciamérés júniusban sikeresen zárult, az OH munkatársai már megkezdték a következő tanévi mérések előkészítését. Hivatalunk az országos mérések terén olyan progresszív fejlesztéseket hajtott végre, amelyek minőségükben, szolgáltatásaikban nemzetközi szinten is kimagaslóak.

Nyomtatás