Ma éjfélig lehet jelentkezni a pótfelvételi eljárásban

Legkésőbb 2017. augusztus 7-én, hétfő éjfélig lehet jelentkezni a pótfelvételi eljárásban meghirdetett, szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. Pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akiket a július 26-án zárult általános eljárásban egyetlen általuk megjelölt képzésre sem vettek fel, vagy idén nem jelentkeztek felsőoktatási képzésre.

A 2017. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárásban a felsőoktatási intézmények által meghirdetett képzések és a szakokra vonatkozó információk a felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak címen olvashatók. A felvételi jelentkezéssel kapcsolatos általános információk itt érhetők el: https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato. Javasolt a jelentkezési feltételeket figyelmesen elolvasni, mert a hiányos vagy szabálytalan jelentkezés a felvétel elutasítását vonhatja maga után.

Pótfelvételire jelentkezni csak a felvi.hu (https://www.felvi.hu/) honlapról elérhető E-felvételi (https://www.felvi.hu/felveteli/efelveteli) rendszeren keresztül lehet. A jelentkezés és a hitelesítés határideje: 2017. augusztus 7. 24:00 óra. A pótfelvételi eljárásban egyetlen felsőoktatási intézmény egyetlen képzésére lehet jelentkezni. A meghirdetett képzések kizárólag önköltséges formában indulnak, kivéve az ápolás mesterszakot három felsőoktatási intézményben, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyes képzéseit.

Különösen fontos, hogy a jelentkezési űrlapokat a kitöltéssel egy időben, azaz 2017. augusztus 7-én 24:00 óráig hitelesíteni is szükséges. A jelentkezési űrlap Ügyfélkapun keresztül vagy az E-felvételi felületéről kinyomtatott és aláírt hitelesítő adatlapot postára adva hitelesíthető. A postacím: Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. Javasolt a levelet elsőbbségi küldeményként továbbítani.

Ha a felsőoktatási intézmények alkalmassági, gyakorlati vizsgát vagy – elsősorban mesterképzések esetében – felvételi vizsgát írnak elő, a pótfelvételi hirdetményében jelzik, és abban közlik a vizsga időpontját is. Az intézmények, az idő rövidsége miatt, a vizsgára külön behívó levelet általában nem küldenek.

A ponthatárokat előreláthatólag 2017. augusztus 25-én hirdetik ki, ekkor dől el, ki nyert felvételt a pótfelvételi eljárásban az általa megjelölt képzésre. A 2017. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során már meghirdetett képzések esetében a pótfelvételi ponthatár nem lehet alacsonyabb a 2017. július 26-án meghatározott ponthatárnál. A ponthatár egyetlen képzés esetében sem lehet alacsonyabb a jogszabályi minimumnál: alapképzési szakok, egységes, osztatlan képzések esetén 280, felsőfokú szakképzés esetén 240, mesterképzések esetén 50 pontnál.

A felvett jelentkezők a felvételi határozatot és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat a ponthatárok kihirdetését követően, felsőoktatási intézményüktől kapják meg 2017 szeptembere első napjaiban.

Sajtókapcsolat: kommunikacio@oh.gov.hu

Nyomtatás