Nyilvánosak a 2016-os PIRLS-mérés eredményei

2017. december 5-én, 11.00 órakor sajtótájékoztatón hozta nyilvánosságra a PIRLS-nemzetközi tanulói szövegértési vizsgálat legfrissebb eredményeit az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága és az Oktatási Hivatal.

A PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) nemzetközi tanulói teljesítménymérést 2001 óta ötévente szervezi meg az IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) a 4. évfolyamos tanulók szövegértési képességeinek és az azzal összefüggő háttértényezőknek a vizsgálatára.

A 2016-os mérésben 50 ország közel 320 000 tanulója vett részt. Hazánknál ezek közül mindössze 7 ország ért el szignifikánsan jobb eredményt.

A PIRLS-vizsgálatot a világon mindenütt az adott ország ezzel megbízott nemzeti központja szervezi, Magyarországon a mérés lebonyolításáért az Oktatási Hivatal Köznevelési Mérési Értékelési Osztálya a felkért iskolák közreműködésével felelt.

A PIRLS az egyik legjelentősebb nemzetközi oktatási eredményeket és összefüggéseiket vizsgáló mérés, a PISA és a TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) mellett. Ezeket hazánkban az országos kompetenciamérés rendszere egészíti ki.

Magyarországon 149 véletlen mintavétellel kiválasztott iskola 209 osztályának 4623 tanulója vett részt a mérésben. A 2001-ben kialakított 500 pontos PIRLS-skálaátlaghoz viszonyítva 2001-ben 543, 2006-ban 551, 2011-ben 539, 2016-ban pedig 554 pont lett a magyar negyedik évfolyamos tanulók átlagpontszáma.

A 2016-os PIRLS-mérést részletesen bemutató összefoglaló jelentés és az eredményeket ismertető, a sajtótájékoztatón levetített prezentáció, illetve kiosztott rövid tájékoztató a linkekre kattintva letölthető.

Nyomtatás

CÍMKÉK

PIRLS 2016