Tájékoztató a pedagógusok előmeneteli rendszerének 2015. évi általános eljárásáról

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2014. március 26-án hatályba lépett a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendeletmódosítás). A Rendeletmódosítás néhány ponton módosította a pedagógusok előmeneteli rendszere minősítési eljárásának belső lépéseit, határidőit, ezért lenti tájékoztatónkat 2014. március 27-én a Rendeletmódosításnak megfelelően frissítettük.A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése alapján az oktatásért felelős miniszter minden év február utolsó napjáig közzéteszi a következő naptári évre vonatkozó pedagógus minősítési keretszámot és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit.

Dr. Hoffmann Rózsa, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára az oktatásért felelős miniszter átruházott hatáskörében 2014. február 28-án 30 000 főben határozta meg a 2015. évre vonatkozó pedagógus minősítési keretszámot. A döntésről szóló közlemény a következő linken érhető el:

Közlemény - A pedagógus minősítési keretszámról és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeiről

1. Kinek kell kötelezően jelentkeznie a 2015. évi általános eljárásra?

A 2013. szeptember 1-je és 2014. január 1-je között jogviszonyt létesített, jelenleg Gyakornok besorolású pedagógusoknak* kötelezően jelentkezniük kell a 2015. évi eljárásra, mivel a gyakornoki idő lejártának hónapjában minősítő vizsgán kell részt venniük.

Az eljárás keretében lefolytatott minősítő vizsgán „megfelelt" minősítést szerző gyakornokokat 2016. január 1-jétől Pedagógus I. fokozatba sorolják be.

2. Ki kerülhet be a 2015-ben minősítettek körébe?

Az eljárásba a jelentkezés különös feltételeiről kiadott közlemény alapján az alábbi feltételeknek megfelelő, jelenleg Pedagógus I. besorolású pedagógusok jelentkezhetnek:

  • pedagógus-szakvizsgával és legalább 8 év szakmai gyakorlattal

vagy

  • legalább 30 év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusok.

Az eljárás keretében lefolytatott minősítési eljárásban „megfelelt" minősítést szerző pedagógusokat 2016. január 1-jétől Pedagógus II. fokozatba sorolják be.

3. A jelentkezés határideje

A jelentkezés határideje 2014. április 30.

Fontos kiemelnünk, hogy a különös feltételeknek legkésőbb a jelentkezés időpontjában (2014. április 30.) kell megfelelni. A minősítő vizsgák, illetve a minősítési eljárások egyik fontos részét képező portfóliót azonban a Korm. rendelet módosítása értelmében nem a jelentkezési határidőig kell elkészíteni, hanem arra - miután a pedagógus bekerült a 2015. évi eljárás minősítési tervébe – várhatóan 2014. november 30-áig lesz lehetőség.

4. A jelentkezés módja

A pedagógus kollégák az eljárásra azon intézmény vezetőjénél kezdeményezhetik jelentkezésüket, amellyel foglalkoztatási jogviszonyban állnak. (Egyszerre csak 1 intézményben lehet leadni a jelentkezést abban az esetben is, ha a pedagógus több intézménnyel áll jogviszonyban.)

2014. március közepén az Oktatási Hivatal valamennyi köznevelési intézménynek megküldte azt a jelentkezési lap nyomtatványt, amelyen a pedagógusok le tudják adni jelentkezésüket. (A lap a köznevelés információs rendszerének (KIR) személyi nyilvántartásában is elérhető lesz.) A jelentkezési lapot aláírva 2014. április 30-áig kell benyújtani az intézményvezetőnek, aki a jelentkezési lapon aláírásával igazolja, hogy a pedagógus az eljárásba bejelentkezett, s a jelentkezési lapból 1 példányt a pedagógusnak visszaad.

A jelentkezési lapok alapján az intézményvezető a KIR személyi nyilvántartásában rögzíti a jelentkezéseket, megjelölve, hogy Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatot kíván elérni a jelentkező. A jelentkezéseket az intézményvezető a KIR-ben 2014. május 10-éig véglegesíti. (A KIR személyi nyilvántartásában a jelentkezések adminisztrálására szolgáló felület megnyitásáról a későbbiekben az Oktatási Hivatal valamennyi köznevelési intézményt tájékoztatni fogja.)

Felhívjuk az intézményvezetők szíves figyelmét, hogy a KIR személyi nyilvántartásban a jelentkezéseket csak akkor lehet majd véglegesíteni, ha a pedagógus valamennyi rögzített adata pontos és hiánytalan. A KIR személyi nyilvántartásban szereplő adatok valódiságáért, helyességéért, pontosságáért az intézményvezető felel. Emiatt feltétlenül javasolt, hogy a jelentkezések adminisztrálása előtt már most személyesen egyeztessék az intézményvezetők az érintett pedagógusokkal adataik - különösen a szakképzettségek, a szakmai gyakorlati évek száma, a szakvizsga megléte, a besorolási adatok – helyességét.

5. A jelentkezések feldolgozása, a minősítési terv kiadása

A jelentkezések véglegesítése után az Oktatási Hivatal a KIR személyi nyilvántartásban rögzített adatokat ellenőrzi. A Korm. rendelet várható módosítása alapján az oktatásért felelős miniszter 2014. június 20-áig dönt a következő évben minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógusok köréről. (A 2015. évi minősítési tervbe történő felvétel szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azt, aki a Korm. rendelet 36. § (3) alapján 2015. január 1-jével Pedagógus II. fokozatba kerül.)

A miniszter - az Oktatási Hivatal útján - a pedagógus kollégákat és a munkáltatókat a döntés meghozatalát követően, legkésőbb 2014. június 30-áig értesíti.

Oktatási Hivatal

 

* A pedagógusok előmeneteli rendszere a köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben, pedagógiai előadó, vagy pedagógiai szakértő munkakörben, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatottakra, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozik.
Nyomtatás