Május 26-án tartják az Országos kompetenciamérést

Május 26-án tartja az Oktatási Hivatal (OH) a 6., a 8. és a 10. évfolyamos diákok szövegértési képességét és matematikai eszköztudását vizsgáló Országos kompetenciamérést.

A mérés – a sajátos nevelési igényű tanulók egy szűk csoportját kivéve – minden 6., 8. és 10. évfolyamos tanulónak kötelező, így idén 3 036 iskola 3 557 telephelyén összesen több mint 278 000 diák vesz benne részt: a 6. évfolyamból 91 994-en, a 8.-ból 98 511-en, a 10.-ből pedig 87 801-en.

Az Országos kompetenciamérés a tanulók szövegértési képességét és matematikai eszköztudását térképezi fel, ezért a feladatsorok a vizsgált területeket részletesen lefedő, különböző nehézségű kérdésekből állnak.

A mérés egyik célja az intézmények teljesítményének nyomon követése. Az eredmények összevetése arra ösztönözheti az iskolákat, hogy munkájukat megújítsák, a hozzáadott pedagógiai értéket bemutató adatok segítségével pedig megtalálhatják azokat az intézményeket, amelyektől fejlődésükhöz jó példákat és támogatást kaphatnak.

Annak érdekében, hogy az azonos vagy hasonló körülmények között élő diákokat oktató iskolák pedagógiai teljesítménye összehasonlíthatóvá váljon, az Országos kompetenciamérést a tanulók családi hátterének vizsgálata egészíti ki: az OH a diákok közvetítésével kérdőívet juttat el a szülőkhöz, amelynek kitöltése önkéntes és név nélküli. A kérdőívek adataiból képzett, a tanulók szociokulturális hátterét megjelenítő családiháttér-index segítségével jobban megmutatkozhat azon iskolák értékes pedagógiai munkája is, amelyek nehezebb körülmények között élő vagy gyengébb képességű tanulókkal foglalkoznak.

A magyar köznevelés országos mérési rendszerének kiépítése 2001-ben kezdődött, ma a világ legkorszerűbbjei között tartják számon.

A mérésről bővebb tájékoztatás olvasható az Oktatási Hivatal honlapján.

Nyomtatás