Lezárultak a 2022/2023-as tanévi országos digitális mérések – megjelent a 2022-es mérés országos jelentése

Az Oktatási Hivatal sikeresen lebonyolította a 2022/2023-as tanévi országos digitális méréseket: 2023. június 9-ig 3069 intézmény 582 347 tanulója töltötte ki az online feladatokat. A hivatal továbbá közzétette a 2021/2022-es tanévben első alkalommal teljeskörűen digitálisan szervezett Országos kompetenciamérés eredményeit ismertető országos jelentést az oktatas.hu honlapon.

Az idei tanévben bemeneti és kimeneti méréseket szervezett az Oktatási Hivatal (OH): 2022. szeptember 5. és november 30. között a 4., 5., 6., 8. és 10. évfolyamosok a bemeneti, majd 2023. március 6. és június 9. között a 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. évfolyamosok a kimeneti mérésekben vettek részt. A feladatok – évfolyamonként meghatározott rendben – a diákok matematikai, szövegértési és természettudományos képességeit, idegen-, illetve célnyelven nyújtott teljesítményét vizsgálták.

A digitális mérések célja a tanulók képességeinek, készségeinek minél pontosabb feltérképezése, valamint az intézmények teljesítményének nyomon követése, intézményi belső fejlesztéseiknek és a tanulóik eredményes pedagógiai fejlesztésének adatokkal történő támogatása. A felmérést a tanulók családi hátterét vizsgáló – önkéntesen, név nélkül kitölthető – kérdőív egészítette ki: a gyermekek adataiból képzett családiháttér-index segítségével összehasonlíthatóvá válik az azonos vagy hasonló körülmények között élő diákokat oktató iskolák teljesítménye. Így azon iskolák értékes pedagógiai munkája is kimutatható, amelyek nehezebb körülmények között élő tanulókkal foglalkoznak, illetve amelyekben az átlagosnál nagyobb a pedagógiai munka fejlesztő hatása.

A digitális fejlesztésnek köszönhetően a mérést követően már elérhetők az előzetes tanulói eredmények a TehetségKapu portálon a mérési esemény kódjának és a gyermek mérési azonosítójának megadásával.

Megjelent továbbá a 2021/2022-es tanévi Országos kompetenciamérés (OKM) eredményeit bemutató jelentés. Az OH első alkalommal 2022-ben valósította meg teljeskörűen digitálisan a méréseket, és új mérési területtel is kiegészült a rendszer: a 6., 8., illetve 10. évfolyamos tanulók a matematika, a szövegértés és az angol, illetve német nyelv mellett természettudományból is online feladatokat töltöttek ki.

A digitális átállás nagyobbrészt az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatás-szervezési eljárások kialakítása, megújítása című kiemelt projekt fejlesztési forrásaiból valósult meg. A digitális mérőeszközt a nemzetközi mérések megvalósítása során szerzett tapasztalatokra, a kiépült méréselméleti, korszerű feladatfejlesztési, adatelemzési, és mérésszervezési tudásra támaszkodva vezette be az OH.

A 2022. évi Országos kompetenciamérésben matematikai feladatsort összesen 256 734 tanuló töltött ki 4266 iskolában. Az elmúlt évi mérések átlagához képest magasabb eredményt értek el a 6.-os tanulók: eredményük szinte megegyezik a 2019-es – a pandémia előtti utolsó – mérés eredményével. Noha a 8. és a 10. évfolyam 2022-es eredménye némileg alacsonyabb a 2019. évinél – amelyben az elmúlt évtized legjobb átlageredményei születtek –, a 10.-esek teljesítménye érdemben nem marad el a 2018-astól.

Szövegértési feladatsort 4266 helyszínen összesen 256 979 tanuló töltött ki. A szövegértés területén mindhárom évfolyam átlageredménye csökkent a 2021. évi eredményekhez képest, amiben közrejátszhatott a mérési platform változása is.

Az előző évi mérésen első alkalommal töltöttek ki a tanulók természettudományi feladatsort: 3486 iskolában összesen 214 524-en.

Az angol idegen nyelvi mérésben 128 961, a német idegen nyelvi mérésben 38 285 hatodik és nyolcadik évfolyamos tanuló vett részt. A két tanítási nyelvű iskolák célnyelvi feladatait pedig 5 747-en töltötték ki.

A 2022. évi OKM intézményi és tanulói eredményei is elérhetők az OH honlapján.

Nyomtatás