Nyilvánosak a 2022-es PISA-mérés eredményei

Az OECD 2023. december 5-én közzétette a 2022 tavaszán 81 ország részvételével végzett nemzetközi PISA (Programme for International Student Assessment) mérés eredményeit. A mérés hazai lebonyolítója az Oktatási Hivatal (OH).

A PISA mérésben 15 éves tanulók vesznek részt, és az OECD azt vizsgálja, hogy a tanulók hogyan alkalmazzák meglévő tudásukat gyakorlati problémák megoldására, illetve hogy egy adott oktatási rendszer mennyire tudja a mindennapi életben használható tudással felvértezni a tanulókat. A PISA három fő tudásterületen mér: szövegértés, matematika és természettudomány. A PISA továbbá háttérkérdőívek segítségével adatokat gyűjt az eredményeket befolyásoló társadalmi-kulturális-gazdasági változókról, mindenekelőtt a tanulók otthoni-családi körülményeiről, illetve az intézményi környezet, illetve a résztvevő országok oktatási rendszereinek a sajátosságairól.

A legutóbbi mérést 2021-re tervezték a résztvevő országok, ám a Covid19-világjárvány miatt az csak 2022-ben valósulhatott meg. A PISA2022 az eddigi PISA vizsgálatokhoz képest a legnagyobb részvétellel zajlott: a mérésben 81 ország (37 OECD-tagország és 44 partner) vett részt. Magyarországon összesen 270 oktatási intézmény 6 198 tanulója töltötte ki a teszteket.

Matematikából az OECD-országok tanulóinak átlageredménye 472 pont lett, a magyar tanulóké 473 pont; az OECD átlageredménye természettudományból 485 pont lett, a magyar eredmény 486 pont, az OECD-átlag szövegértésből 476 pont, a magyar eredmény 473 pont.  A 2022. évi mérés alapján az OECD-országok átlageredménye mind matematikából, mind szövegértésből jelentősen romlott az előző, 2018-as mérés eredményeihez képest, több fejlett ország eredménye mindkét vizsgált területen csökkent. Természettudományból nem figyelhető meg az országok jelentős részét érintő trendszerű változás, az OECD-átlag sem különbözik statisztikailag az előző méréstől. A magyar eredményekben az előző méréshez képest csak matematikából figyelhető meg kismértékű csökkenés, a másik két területen a 2018-as méréshez hasonló eredményt értek el a magyar tanulók, így az OECD átlagához viszonyított helyzetünk mindhárom vizsgált területen javult.

Az Oktatási Hivatal által készített jelentés itt olvasható.

Az OECD kiadványa a PISA2022 eredményeiről itt érhető el: https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2022-results-volume-i_53f23881-en

A magyar eredményeket bemutató összefoglalója pedig innen tölthető le: https://www.oecd.org/publication/pisa-2022-results/country-notes/

Nyomtatás

CÍMKÉK

PISA, eredmények