Ugrás a tartalomhoz

Nemzetiségi nyelv és irodalom írásbeli érettségivel kezdődik az idei érettségi időszak

2017. május 5.

A mai napon (2017. május 5.) 8 órától a nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgatárgyak írásbeli érettségi vizsgáira kerül sor.

Középszinten német nemzetiségi nyelv és irodalomból 6 vizsgahelyszínen 187, román nemzetiségi nyelv és irodalomból 1 vizsgahelyszínen 43, szerb nemzetiségi nyelv és irodalomból 1 vizsgahelyszínen 47, míg szlovák nemzetiségi nyelv és irodalomból 1 vizsgahelyszínen 2 vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát.

Emelt szinten horvát nemzetiségi nyelv és irodalomból 2 vizsgahelyszínen 45, német nemzetiségi nyelv és irodalomból 6 vizsgahelyszínen 168, szerb nemzetiségi nyelv és irodalomból 1 vizsgahelyszínen 1, míg szlovák nemzetiségi nyelv és irodalomból 2 vizsgahelyszínen 17 tanuló tesz írásbeli érettségi vizsgát.

Nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgatárgyból az írásbeli vizsga mindkét szinten 240 percig tart.
Középszinten a vizsgázók két feladatlapot oldanak meg. Az I. feladatlap (50 pont) egy szövegértési feladatsort és egy választható szövegalkotási feladatot (érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás) tartalmaz, míg a II. feladatlap (40 pont) megjelöl két műértelmező szövegalkotási feladatot, és a vizsgázónak e kettőből kell egyet választania és ezt megoldania. A vizsgázó először az I. feladatlapot oldja meg. A vizsgadolgozatokat 90 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti. Ezután kerülhet sor a II. feladatlap kiosztására és megoldására. A II. feladatlap megoldására 150 perc áll rendelkezésre.
Emelt szinten az írásbeli vizsga egy szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból (40 pont) és két különböző (egy műértelmező és egy reflektáló) szövegalkotási feladatból (50 pont) tevődik össze. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg, és a feladatok megoldásának sorrendjét is meghatározhatja.

A tartalom alapján elérhető 90 pont mellett a helyesírás és az íráskép alapján további 8+2 pont szerezhető mindkét szinten.

Az érettségi dolgozatok javítása és értékelése központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján történik.

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra