Díjazták az Általános Iskolai Nemzetiségi Tanulmányi Versenyek legeredményesebb tanulóit és felkészítő tanárait

Díjat vehettek át az Országos Általános Iskolai Nemzetiségi Tanulmányi Versenyek legeredményesebb tanulói és felkészítő tanárai 2017. május 31-én, Budapesten. A díjazottakat Dr. Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja és Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese köszöntötte.

A sokszínűség, amelyet a nemzetiségi kultúrák képviselnek, hatalmas tudást ad azoknak a nemzetiségi diákoknak, akik a saját anyanyelvük, a saját hagyományaik ápolásában értek el eredményt – köszöntötte a díjátadó vendégeit Tarnai Richárd kormánymegbízott.

Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese hangsúlyozta: az Oktatási Hivatalban kiemelt szerepet kap a tehetséggondozás, amelynek nagyon fontos eleme a nemzetiségi verseny, hiszen a nemzetiségi kultúra megőrzése a diákok kezében van. Hozzátette: a tehetség ott lappang az emberben, de fel kell ismerni és támogatni kell, ahogyan azt a tanulókat felkészítő pedagógusok tették.

A nemzetiségi versenyeket az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) hirdette meg nemzetiségi nyelv és irodalomból, valamint népismeretből. A nyelv és irodalom versenyeket két kategóriában írta ki a minisztérium: az I. kategóriában a nyelvoktató, illetve a kiegészítő nemzetiségi oktatában résztvevő intézmények, a II. kategóriában az anyanyelvű, illetve a kétnyelvű nemzetiségi intézmények tanulói versenyezhettek. A népismeret versenyeket egy kategóriában hirdették meg, kivéve a roma népismeretet, amelyben két korosztályban indulhattak a versenyzők. A versenyeket az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központja szervezte.

Nemzetiségi nyelv és irodalomból hét (horvát, szerb, német, román, görög, szlovák, szlovén), népismeretből nyolc (görög, horvát, német, román, roma, szerb, szlovák, szlovén) területen mérhették össze tudásukat a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő tehetséges 7. és 8. – roma népismeret esetében a 7. és 8. mellett az 5. és 6. – évfolyamos tanulók. Az idei tanévben az összesen 17 féle nemzetiségi versenyen több mint ezer, különböző nemzetiségekhez tartozó diák vett részt az ország megyéiből.

A díjátadó ünnepséget a nemzetiségi intézmények tanulóinak műsora színesítette: a diákok nemzetiségi dalokat, táncokat, verset adtak elő.

Az Országos Általános Iskolai Nemzetiségi Tanulmányi Versenyek eredményei itt elérhetők.

Nyomtatás