Ugrás a tartalomhoz

A német nyelv, a belügyi rendészeti ismeretek, valamint a mozgóképkultúra és médiaismeret írásbeli érettségi vizsgái

2017. október 24.

A mai napon (2017. október 24.) 8.00 órától a német nyelv, míg 14:00 órától a belügyi rendészeti ismeretek, valamint a mozgóképkultúra és médiaismeret írásbeli érettségi vizsgáira kerül sor. (A mozgóképkultúra és médiaismeret vizsgatárgyból csak középszinten lehet érettségi vizsgát tenni.)

Délelőtt
Német nyelvből középszinten 76 helyszínen 279 fő, emelt szinten 24 helyszínen 370 fő vizsgázik.

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsga szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.

Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap az „Olvasott szöveg értése", amely 60 perc időtartamú, a második a „Nyelvhelyesség" feladatsor, amelynek megoldására 30 perc áll rendelkezésre. Az ezt követő 15 perces szünet után a 30 perces „Hallott szöveg értése" feladatlap megoldása következik, végül az „Íráskészség" 60 perc időtartamú feladatsora.

Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam sorrendben 70, 50, 30, 90 perc.

Az „Íráskészség" feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).

Délután
Belügyi rendészeti ismeretekből középszinten 5 helyszínen 5 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.
Emelt szinten 14 helyszínen 37 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

A belügyi rendészeti ismeretek közép- és emelt szintű írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az I. rész („Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok") és a II. rész („Szöveges, kifejtendő feladatok") között, illetve az egyes feladatok megoldásának a sorrendjét is meghatározhatja. A feladatsor I. részének megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható. A II. rész megoldásához szükséges információkat (pl. adatokat, szemelvényeket) a feladatsornak mindig tartalmaznia kell. A vizsgázó hoz magával körzőt, vonalzót, íróeszközt. Középszinten a vizsga 120, emelt szinten 180 percig tart, a maximálisan elérhető pontszám mindkét szinten 100 pont.

Mozgóképkultúra és médiaismeret vizsgatárgyból középszinten 8 helyszínen 11 vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát.

A mozgóképkultúra és médiaismeret írásbeli érettségi vizsga 180 percig tart. A feladatsor tartalmaz egy DVD-re rögzített, 5-15 perc hosszúságú filmrészletet vagy televíziós műsorrészletet. A vizsga három elkülöníthető feladattípusból áll: fogalom- és tárgyismeret; mozgóképi szövegértés; média miniesszé. Az elérhető maximális pontszám középszinten (10+ 25+15) 50 pont.
A vizsgázók a feladatlapokon levő információkon kívül semmilyen segédeszközt nem használhatnak.

Az érettségi dolgozatok javítása és értékelése központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján történik.

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra