Ugrás a tartalomhoz

A német nyelv, a belügyi rendészeti ismeretek, valamint a mozgóképkultúra és médiaismeret írásbeli érettségi vizsgái

2018. október 24.

Ma (2018. október 24.) 8.00 órától rendezik a német nyelv, 14.00 órától pedig a belügyi rendészeti ismeretek, valamint a mozgóképkultúra és médiaismeret írásbeli érettségi vizsgáit. (Mozgóképkultúra és médiaismeret vizsgatárgyból csak középszinten lehet érettségizni.)

Német nyelvből középszinten 59 helyszínen 209-en, emelt szinten 24 helyszínen 397-en vizsgáznak.
Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.
Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlap megoldása következik 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.
Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam 70, 50, 30 és 90 perc.
Az íráskészséget vizsgáló feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).

Belügyi rendészeti ismeretekből középszinten 2 helyszínen 3-an, emelt szinten 10 helyszínen 22-en tesznek érettségi vizsgát.
A belügyi rendészeti ismeretek közép- és emelt szintű írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja be az I. rész (egyszerű, rövid választ igénylő feladatok) és a II. rész (szöveges, kifejtendő feladatok) feladatainak megoldására. Az I. rész megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható. A II. rész megoldásához szükséges információkat (pl. adatokat, szemelvényeket) a feladatsornak tartalmaznia kell. A vizsgán körző, vonalzó, használható, amelyekről a vizsgázónak kell gondoskodnia. . Középszinten a vizsga 120, emelt szinten 180 percig tart, a maximálisan elérhető pontszám mindkét szinten 100 pont.

Mozgóképkultúra és médiaismeret vizsgatárgyból középszinten 3 helyszínen 3 vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát.
A mozgóképkultúra és médiaismeret írásbeli érettségi vizsga 180 percig tart. A feladatsor tartalmaz egy DVD-re rögzített, 5-15 perc hosszúságú filmrészletet vagy televíziós műsorrészletet. A vizsga három elkülöníthető feladattípusból áll: fogalom- és tárgyismeret; mozgóképi szövegértés; média miniesszé. Az elérhető maximális pontszám középszinten 50 (10+25+15) pont.
A vizsgázók segédeszközt nem használhatnak.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján javítják és értékelik.

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra