Május 19-én tartják az idegen nyelvi mérést

Hatodik alkalommal méri az Oktatási Hivatal az első idegen nyelvként angolt vagy németet tanuló 6. és 8. évfolyamos diákok idegen nyelvi tudását. Az idei mérés időpontja május 19.

A mérés azt vizsgálja, hogy a tanulók nyelvtudása az első tanult idegen nyelvből megfelel-e a tantervi követelményekben a KER (Közös Európai Referenciakeret) szerint előírt szinteknek. A 6. osztályosok A1-es, a 8. osztályosok pedig A2-es szintű feladatlapot kapnak. A feladatsorok két részből állnak (hallott és olvasott szöveg értése), és kitöltésükre 2x30 perc áll rendelkezésre.

A 6. évfolyamon angol nyelvből mintegy 67 400, német nyelvből több mint 21 000, a 8. évfolyamon angol nyelvből mintegy 71 000, német nyelvből közel 23 600 tanuló vesz részt a mérésben.

Az eredményeket az érintett általános iskolák az OH által kiadott javítókulcsok alapján értékelik. Az elvégzett vizsgálatok tanulói és intézményi adatait az iskoláknak – idegen nyelvenként és évfolyamonként – 2021. június 11-ig kell közzétenniük honlapjukon, illetve megszokott kommunikációs csatornájukon, valamint elküldeniük az OH-nak.

Nyomtatás