Elérhető a Magyar Képesítési Nyilvántartás

Az Oktatási Hivatal (OH), valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal együttműködésében elkészült a Magyar Képesítési Nyilvántartás, amely bemutatja a hazánkban megszerezhető képesítések főbb jellemzőit − legfőképpen azt, hogy az oklevelet, bizonyítványt megszerző tanulók, felnőttek milyen ismeretekkel, készségekkel rendelkeznek. A projekt keretében létrejött adatbázisban az érettségiről, valamennyi felsőoktatásban szerezhető oklevélről és az Országos képzési jegyzékben (OKJ) szereplő szakképesítésekről találhatunk információt. A magyar nyilvántartás tartalmazza minden olyan magyar képesítés adatait, amelyet besoroltak a Magyar Képesítési Keretrendszerbe (MKKR) és uniós szinten megtörtént az Európai Képesítési Keretrendszernek való megfeleltetése.

Az adatbázisból tehát a magyar és más európai tanulók, felnőttek, illetve vállalatok megbízható információt szerezhetnek arról, hogy Magyarországon milyen képzési lehetőségek állnak rendelkezésre, továbbá a megszerzett oklevelek, bizonyítványok milyen tudást és készségeket takarnak.

A nyilvántartás jelentős részét képezik azon intézmények legfontosabb adatai is, amelyekben az egyes képesítések megszerezhetők.

A magyar nyilvántartás adatai, továbbá az MKKR felépítésének és működésének ismertető anyagai megtalálhatók a projekt (ERASMUS+ EQF-DAT 2016 – Európai Képesítési Keretrendszer − Képesítési adatbázis fejlesztése) keretében létrehozott Magyar Képesítési Portálon (www.magyarkepesites.hu).

Az európai szintű adatbázis, amely az EU tagországainak képesítéseit hivatott összegyűjteni, a Learning Opportunities and Qualifications in Europe portálon érhető el (https://ec.europa.eu/ploteus).

Nyomtatás