Lezárult a 2023/2024-es tanévi digitális országos kompetenciamérés; elérhetők a 2022/2023-as tanévi mérés eredményei

Az Oktatási Hivatal sikeresen lebonyolította a 2023/2024-es tanévi országos digitális méréseket: 2024. március 4. – 2024. június 3. között több mint 584 ezer tanuló vett részt a mérésben. Egyúttal elérhetővé váltak a 2022/2023-as tanévi mérés végleges eredményei.

A mérések célja a tanulók képességeinek, készségeinek minél pontosabb feltérképezése, valamint az intézmények teljesítményének nyomon követése. A Tehetségkapu felületen megvalósult mérések – évfolyamonként az iskolák számára meghatározott rendben – a diákok matematikai, szövegértési és természettudományos képességeit, idegen-, illetve célnyelven nyújtott teljesítményét vizsgálták; kísérleti mérésként az 5–11. évfolyamos tanulók körében történelem és digitális kultúra mérés valósult meg. A mérések rendjéről a hivatal honlapján olvasható részletes tájékoztatás.

A mérési időszakban 61 mérési napon több mint 2,9 millió mérési esemény valósult meg, a Tehetségkapu rendszer megfelelően szolgálta ki az akár napi egyidejű 50 ezer fős terhelést is. Az informatikai rendszer szintjén csak az első mérési napon volt tapasztalható több intézményben lassulás, a későbbi mérési napokon csak néhány intézményben volt helyi elakadás – de e problémák esetén is számíthattak az iskolák az Oktatási Hivatal kollégáira az iskolai vagy helyi hálózati oldalon a hibák feltárásában.

A felmérést 4., 6., 8. és 10. évfolyamon a tanulók családi hátterét vizsgáló – önkéntesen, név nélkül kitölthető – kérdőív egészítette ki. A háttérkérdőív adataiból képzett családiháttér-index segítségével összehasonlíthatóvá válhat az azonos vagy hasonló körülmények között élő diákokat oktató iskolák teljesítménye. Így azon iskolák értékes pedagógiai munkája is kimutatható, amelyek nehezebb körülmények között élő tanulókkal foglalkoznak, illetve amelyekben az átlagosnál nagyobb a pedagógiai munka fejlesztő hatása.

Szövegértésből, matematikából és természettudományból 6-11. évfolyamon, angol és német nyelvből a 6-8. évfolyamon már elérhetők a tanulók előzetes eredményei, melyek a Tehetségkapu előzetes OKM eredmények aloldalán tekinthetők meg a tanuló mérési azonosítójának és a mérési esemény kódjának megadásával. Az iskoláknak az Intézményi Gyorsvisszajelző felületen van lehetőségük megtekinteni, elemezni és letölteni a hozzájuk tartozó összes tanuló előzetes eredményét (a belépéshez az Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerben kiosztott jogosultság szükséges). Az iskolai és országos mutatók az adatok feldolgozását és elemzését követően lesznek majd elérhetőek.

Elérhetővé váltak továbbá a 2022/2023-as tanévi digitális országos kompetenciamérés végleges eredményei is. A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII.29.) BM rendelet 12. §-ában szabályozott kimeneti mérésekre 2023. március 20. és 2023. június 9. között került sor. A kimeneti mérésekben a 4-11. évfolyamon 3069 intézmény 582 347 tanulója vett részt.

A digitális fejlesztésnek köszönhetően a tanulók előzetes eredményei számukra és az iskoláik számára már a mérést követően, 2023 tavaszától elérhetők voltak: az egyéni tanulói eredmények a TehetségKapu portálon voltak lekérdezhetők a mérési esemény kódjának és a tanuló mérési azonosítójának megadásával.

A végleges tanulói eredmények az iskolák számára az Intézményi Gyorsvisszajelző felületen érhetők el 2024 március végétől, amelyen az intézmények megismerhetik és elemezhetik a mérés időpontjában hozzájuk tartozó tanulók eredményeit. A tanulói eredmények le is tölthetők, ezáltal lehetőség adódik a további iskolai feldolgozásra, illetve az iskola pedagógiai feladatainak támogatására. A mérések országos és feladatellátási hely szintű mutatói pedig az országos digitális kompetenciamérés adatvizualizációs felületén tekinthetők meg. Az adatok dinamikus megjelenítése lehetőséget biztosít a kibővült mérési adatbázis feldolgozására, egyszerűbb és gyorsabb értelmezésére. Külön intézményi és feladatellátási helyi jelentések a 2023-as mérésről nem állnak elő. A Hivatal statisztikusai ütemezetten dolgozták fel a megelőző évek adatállományának többszörösére növekedett mérési adatot és bocsátották az érintettek rendelkezésére.

2023-ban 6. 8. és 10. évfolyamon (ezeken az évfolyamokon valósult meg 2022-ben a mérés) minden mérési területen alacsonyabb átlageredményeket figyelhetünk meg a 2022-es eredményekhez képest. Matematikából 6. évfolyamon 1475 képességpont (2022: 1493 képességpont), 8. évfolyamon 1586 képességpont (2022: 1602 képességpont), 10. évfolyamon 1638 képességpont (2022:1646 képességpont) volt a tanulók átlageredménye. Szövegértésből 6. évfolyamon 1432 képességpont (2022: 1475 képességpont), 8. évfolyamon 1513 képességpont (2022: 1535 képességpont), 10. évfolyamon 1583 képességpont (2022:1600 képességpont) volt az átlageredmény. A további évfolyamok és mérési területek átlageredményei az adatvizualizációs felületen tekinthetők meg.

9. és 11. évfolyamon, továbbá természettudományból 10. évfolyamon csak a köznevelésben tanulók voltak érintettek a mérésben, a szakképzésben tanulók már nem, ezért az országos mutatókat ezeken az évfolyamokon nem lehet összehasonlítani a többi évfolyam eredményeivel.

Az eredmények változásaiban a Covid-19 járvány hosszútávú hatásai mellett közrejátszhatott, hogy a digitális átállást követően 2023-ban is jelentős változások történtek a mérés lebonyolításában, tesztdizájnjában és kiértékelésében: 2023-ban a mérésben kizárólag zárt végű feladatok, illetve szám beírását kérő, szakértői kódolást nem igénylő feladatok szerepeltek. A változásokról és a 4. és 5. évfolyamon megvalósult szövegértés és matematika kísérleti mérések tapasztalatairól részletesen itt tud tájékozódni.

Nyomtatás