Lezárult a jelentkeztetés a 2024. évi pedagógusminősítési eljárásra

A pedagógusok 2023. március 31-ig jelentkezhettek a 2024. évi minősítési eljárásra. Az intézményvezetők 2023. április 18-ig rögzíthették a jelentkezéseket az Oktatási Hivatal (OH) informatikai rendszerében.

Az általános jelentkezési szabályok és az oktatásért felelős miniszter által 2023. február 28-áig közleményben meghatározott különös feltételek alapján a 2024. évi minősítési eljárásra összesen 22.961 fő jelentkezett:

 • Pedagógus I. besorolási fokozat elérését célzó kötelező minősítési eljárás gyakornokoknak: 2.178 fő
 • Pedagógus I. besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárás a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítőknek: 24 fő
 • Pedagógus II. besorolási fokozat elérését célzó általános minősítési eljárás: 4.256 fő
 • Pedagógus II. besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárás a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítőknek: 79 fő
 • kötelező Pedagógus II. besorolási fokozat elérését célzó általános minősítési eljárás: 14.381 fő
 • Mesterpedagógus besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárás: 611 fő
 • Mesterpedagógus fokozatot megújító minősítési eljárás: 947 fő
 • Kutatótanár besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárás: 27 fő
 • Kutatótanár fokozatot megújító minősítési eljárás: 18 fő
 • Pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) és pedagógusminősítési szakértő tevékenységre irányuló Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárás: 224 fő
 • Szaktanácsadói tevékenységre irányuló Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárás: 199 fő
 • Egyházi szaktanácsadói tevékenységre irányuló Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárás: 17 fő

A minősítési eljárásra a meghatározott feltételek alapján jelentkeztetett pedagógusokat, oktatókat vagy a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakat 2023. április 20-án a köznevelés információs rendszere (KIR) személyi nyilvántartásában rögzített e-mail-címükön értesíti az OH. A jelentkezők az OH informatikai felületén ellenőrizhetik az intézményvezetőjük által megadott adataikat.

Ha az intézményvezető a minősítő vizsgát vagy a nem kötelező minősítési eljárásra való jelentkezést nem vagy hibásan rögzítette az informatikai rendszerben, a pedagógus, oktató a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központhoz 2023. május 10-ig benyújtott hitelesített kérelmével a minisztertől kérheti a minősítési tervbe való felvételét vagy hibás adatainak módosítását.

A Pedagógus I. fokozatot, valamint a kötelező Pedagógus II. fokozatot célzó eljárásra továbbra is folyamatosan rögzíthetnek jelentkezéseket az intézményvezetők az informatikai támogató felületen a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10/A. § (3) bekezdésében foglalt esetekben.

Az Oktatási Hivatal vizsgálja, hogy azok a pedagógusok, akik a KIR személyi nyilvántartásban rögzített adatok alapján a kötelező Pedagógus II. fokozatot célzó minősítési eljárásba való bekerülés feltételeinek megfelelnek, rögzítésre kerültek-e a 2024. évi eljárás jelentkezési felületén. Abban az esetben, ha ez nem történt meg, az Oktatási Hivatal nyilatkozattételre szólítja fel az intézményt. A nyilatkozattételi eljárásban az intézmény által megadott adatok alapján kell döntést hozni a pedagógus kötelező Pedagógus II. eljárásba való bekerüléséről.

A jelentkezéssel kapcsolatos szakmai és technikai kérdés esetén a területileg illetékes pedagógiai oktatási központok és a Pedagógusminősítési Osztály munkatársai (eletpalya@oh.gov.hu) felkészülten segítenek.

 

Nyomtatás