Legyen élmény a tanulás – új okostankönyvekkel bővült a megújult NKP

Az egyéni tanulási teljesítmény növelésére alkalmas, motiváló, személyre szabható digitális kiegészítő elemek fejlesztésével új okostankönyvek érhetők el 2023 decemberétől a megújult Nemzeti Köznevelési Portálon az Oktatási Hivatal most záruló projektjének köszönhetően. Az EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001: A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés című projekt az Európai Unió 7,352 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásából valósult meg.

A programban olyan innovatív taneszközöket hoztak létre, amelyek átfogó tankönyv-, digitális tartalom- és szolgáltatásfejlesztéssel járulnak hozzá a minőségi oktatáshoz és ahhoz, hogy az infokommunikációs technológia az oktatás szerves részévé váljon.

A projekt újabb 35 db taneszköz digitális transzformációját valósította meg. Ezzel útjára indult egy újabb tankönyvi sorozat digitalizálása, ami a Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) megújulását is magával hozta.

A 2023 áprilisától megvalósuló fejlesztési időszakban olyan okostankönyvek készültek, amelyek – a tankönyvi és a munkafüzeti feladatok egy részét is digitalizálva – összesen több mint 7 ezer új interaktív feladatot tartalmaznak. Emellett közel 600 digitális kiegészítő tartalom: animációk, oktatóvideók, szimulációk, 3D ábrák, „gamification” megoldások, zenés feldolgozások is segítik a tananyag hatékonyabb elsajátítását. Ezek jelentőségét az adja, hogy személyre szabhatóan támogatják a tanítás-tanulási folyamat eredményességét. Az eszközök közül kiemelkedik az interaktív periódusos rendszer, az okostérkép, illetve olyan élménypedagógiai elemek, mint a megzenésített memoriterek vagy a földrajz tananyag kreatív feldolgozásával készült „Magyarország nagytájai” videoklip-sorozat.

A fejlesztés során fontos szempont volt a tanulásmódszertani eszközök gazdagítása és az önfejlesztés lehetőségeinek bővítése egyéni teljesítménymérő elemek beemelésével, mint például a témazáró feladatsorok kialakításával, a játékos gyakorlás során kiépített visszajelző rendszerrel vagy az új érettségi követelményrendszerre történő felkészítő megoldásokkal.

Decembertől már 161 komplex digitális tananyagcsomag, azaz okostankönyv válik ingyenesen hozzáférhetővé a pedagógusok és a tanulók számára. Az új fejlesztésnek köszönhetően elérhető lesz az „A” sorozaton alapuló állampolgári ismeretek 8. és 12., valamint a természettudomány 7., 8., 11. okostankönyv, illetve a „B” sorozat magyar irodalom, magyar nyelv és történelem 5., 6., 9., 10., valamint biológia, földrajz, fizika, kémia 7., 8., 9., 10. és a természettudomány 7., 8., 11. évfolyam számára készült digitális tananyag is.

Az „EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001: A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés" projekt 2016. szeptember 1. és 2023. december 20. között valósul meg.

A projektről bővebb információt a www.oktatas.hu oldalon olvashatnak.

Nyomtatás