Az Oktatási Hivatal hat külföldi intézmény esetében zárta le jogerősen a működési engedélyt felülvizsgáló hatósági eljárást

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény értelmében Magyarország államilag elismert magyar felsőoktatási intézményeinek, illetve a Magyarországon működési engedéllyel rendelkező külföldi felsőoktatási intézmények működési engedélyét az Oktatási Hivatalnak ötévente felül kell vizsgálnia. A felülvizsgálati eljárásokat az Oktatási Hivatal - a 2015-ben rendeleti szinten megjelent részletszabályozás alapján - 2016-ban kezdte meg, eddig hat eljárás vonatkozásában született jogerős lezáró döntés.

A Webster University (székhely országa: Amerikai Egyesült Államok) külföldi felsőoktatási intézmény Master of Business Administration képzést folytatott Magyarországon. A magyarországi képviselő, a Szent István Egyetem úgy nyilatkozott, hogy a Master of Business Administration képzést már több éve nem folytatják és a továbbiakban sem kívánják indítani. Az intézmény nyilatkozott továbbá az említett képzés passzív és aktív hallgatói létszámáról is, amely mindkét esetben 0 fő. A képviselő nyilatkozatára alapozva a működési engedélyt az Oktatási Hivatal visszavonta, a határozat jogerős.

A University of Hertfordshire (székhely országa: Egyesült Királyság) külföldi felsőoktatási intézmény Bachelor of Arts with Honours in Business Studies és Bachelor of Arts with Honours in Business Administration képzések folytatására kapott működési engedélyt. A Gábor Dénes Főiskola, mint magyarországi képviselő az eljárás során benyújtotta a két intézmény közötti együttműködési megállapodást megszüntető jognyilatkozatot, amelynek értelmében a fenti együttműködés 2015 márciusában megszűnt, a képzéseken hallgató már nem folytat tanulmányokat. A képviselő nyilatkozatára alapozva a működési engedélyt az Oktatási Hivatal visszavonta, a határozat jogerős.

Az Anglia Ruskin University (székhely országa: Egyesült Királyság) külföldi felsőoktatási intézmény Bachelor of Arts in Business Management képzést folytat Magyarországon. A Budapesti Gazdasági Egyetem, mint magyarországi képviselő nyilatkozott arról, hogy megállapodtak a külföldi intézménnyel a képzés kifutó rendszerben történő megszüntetéséről, oly módon, hogy a képzésen jelenleg résztvevő hallgatók kifutó rendszerben 2017-ig fejezhetik be tanulmányaikat. Ennek megfelelően az Oktatási Hivatal az Anglia Ruskin University külföldi felsőoktatási intézmény működési engedélyét 2017. december 31. napjával visszavonja, a határozat jogerős.

A Middlesex University (székhely országa: Egyesült Királyság) külföldi felsőoktatási intézmény vonatkozásában – melynek magyarországi képviselője a Budapesti Metropolitan Egyetem – a képviselő nyilatkozott, hogy a két fél között létrejött együttműködés lejártakor a felek úgy döntöttek, hogy azt nem újítják meg, a Master of Arts Marketing Communications képzésen hallgató nincs. Az Oktatási Hivatal működési engedélyt visszavonó határozata jogerős.

A Université Paris Ouest Nanterre la Défense (székhely országa: Franciaország) külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi képviselője a Budapesti Gazdasági Egyetem. Az eljárás kapcsán nyilatkozott a képviselő az együttműködés megszüntetéséről, amelyről a felek közösen döntöttek. A Management et gestion des enterprises képzésen a hallgatók száma 0 fő, az Oktatási Hivatal működési engedélyt visszavonó határozata jogerős.

A University of Wales (székhely országa: Egyesült Királyság) külföldi intézmény képviselője, a Facultas Nonprofit Kft. nyilatkozott, hogy a külföldi intézmény jogutódjával az együttműködésüket 2014-ben felmondták. A képviselő nyilatkozott továbbá, hogy a 2016/2017. tanévben a képzésen hallgató nem folytat tanulmányokat, így a működési engedélyt az Oktatási Hivatal visszavonta, a döntés jogerős.

A Hivatal hatáskörét és illetékességét a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 76. § (3) bekezdése, valamint az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV.26.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján állapította meg.

Az Oktatási Hivatal a folyamatban lévő hatósági eljárásokról az eljárást meghatározó jogszabályoknak megfelelően nem adhat ki információt, tájékoztatást kizárólag az eljárás jogerős lezárását követően nyújthat.

Nyomtatás