A középfokú felvételi eljárásban 2017. március 16-án és 17-én van lehetőség a jelentkezések módosítására

A középfokú felvételi eljárásban 2017. március 16-án és 17-én van lehetőség a jelentkezések módosítására

A középfokú felvételi eljárás során a felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak egy alkalommal lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk módosítására. Ilyenkor módosító tanulói adatlapot kell kitölteniük.

Az általános iskola nyolcadik évfolyamára járó tanulók számára az általános iskolában van lehetőség a módosításra, 2017. március 16-án és 17-én. Az általános iskolának a módosító tanulói adatlapokat a KIFIR rendszerben kell előállítania, és 2017. március 20-ig postai úton – célszerűen könyvelt postai küldeményként – meg kell küldenie az Oktatási Hivatalnak.

A módosító tanulói adatlapot a jelentkező általános iskolájában, az eredeti tanulói adatlap alapján kell kitölteni. Az eredeti adatlap egy példányát a jelentkező általános iskolája őrzi, így ahhoz ott lehet hozzájutni.

A módosító tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti.

Azok a 8 vagy 6 évfolyamos gimnáziumba jelentkező vagy magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő egyéni jelentkezők, akik tanulói adatlapjukat eredetileg is közvetlenül küldték meg az Oktatási Hivatalnak, a módosítást is önállóan végezhetik el a fenti időpontig a hivatal honlapján nyilvánoságra hozott módon. A módosító tanulói adatlapot ez esetben is 2017. március 20-ig postai úton – célszerűen könyvelt postai küldeményként – meg kell küldeni az Oktatási Hivatalnak.

Mit lehet a jelentkezéseken módosítani és mit nem?

A módosítás során a tanulmányi területek eredetileg beírt sorrendje átalakítható, megváltoztatható (de tanulmányi terület nem törölhető). Emellett új tanulmányi terület felvétele is lehetséges, ám csak olyan középfokú iskolában, amely a tanulói adatlapon már korábban is szerepelt, és csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetni. Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon megjelölni.

Oktatási Hivatal

Nyomtatás