A középfokú felvételi eljárásban 2015. február 13-án jár le a Jelentkezési lapok és a Tanulói adatlapok benyújtásának határideje

Az általános iskolai tanulóknak 2015. február 13-áig kell benyújtaniuk jelentkezésüket a nappali tagozatos középfokú iskolákba a középfokú felvételi eljárás során.

A középfokú felvételi eljárásban az alábbi tanulók vesznek részt:

  • a 8. évfolyamot befejező tanulók közül a gimnázium, a szakközépiskola és a szakiskola 9. évfolyamára jelentkezők (beleértve a gimnáziumok, szakközépiskolák és szakiskolák előkészítő évfolyamaira jelentkezőket is),
  • a 8 vagy 6 évfolyamos gimnáziumi osztályokba jelentkezők (beleértve a gimnáziumok nyelvi előkészítő évfolyamára jelentkezőket is).

A középfokú felvételi eljárásban részt vevő tanulók az alábbi nappali tagozatos középfokú iskolákba jelentkezhetnek:

  • a 9. évfolyamra beiskolázó gimnáziumokba, szakközépiskolákba, vagy a szakiskolákba, speciális szakiskolákba, készségfejlesztő speciális szakiskolákba, valamint
  • a 9. évfolyamnál alacsonyabb évfolyamra beiskolázó gimnáziumokba.

Az általános iskola 8. évfolyamán tanuló jelentkező esetében a felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg. A felvételi lapokat az általános iskola a kitöltésükhöz szükséges adatok begyűjtése, ellenőrzése és rögzítése után a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben állítja elő, és a Jelentkezési lapokat megküldi a felvételt hirdető középfokú iskolákba, a Tanulói adatlapot pedig a Felvételi Központba. A Jelentkezési lapok és a Tanulói adatlap általános iskolai továbbításának határideje 2015. február 13.

A jogszabályi előírások lehetővé teszik, hogy a 8 vagy 6 évfolyamos gimnáziumokba jelentkezők maguk küldjék meg a Jelentkezési lapjukat közvetlenül a megjelölt gimnázium(ok)ba, a Tanulói adatlapjukat pedig a Felvételi Központba. A szülő kérése alapján az általános iskola is megszervezheti a 8 vagy 6 évfolyamos gimnáziumokba jelentkezők felvételi lapjainak kitöltését és továbbítását, és ebben az esetben a szükséges dokumentumokat a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben állítja elő.

Ha a 8 vagy 6 évfolyamos gimnáziumokba jelentkező a jelentkezést önállóan intézi (egyéni jelentkező), akkor az internetről letölthető (kizárólag a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumi, illetve a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem álló, 9. évfolyamra jelentkező tanulók esetében használható) dokumentumcsomagot töltheti le, és küldheti meg kitöltött Jelentkezési lapját közvetlenül a középfokú iskolákba. Ezzel párhuzamosan a Tanulói adatlapot is meg kell küldenie a Felvételi Központba. Esetükben a kitöltés után a nyomtatványokat nem kell hitelesíttetni a tanuló általános iskolájával.

A dokumentumok a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2014/2015. tanév) menüpont alatt a Középfokú beiskolázás adatlapcsomagja az egyénileg jelentkezők számára linkre kattintva tölthetők le és nyomtathatók ki, illetve sokszorosíthatók kétoldalas másolatként. A Jelentkezési lapok és a Tanulói adatlap beküldésének határideje ez esetben is 2015. február 13.

Ha a jelentkező nem jár magyarországi általános iskolába (pl. külföldi állampolgárságú), akkor egyéni jelentkezőként, szintén az internetről letölthető (kizárólag a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumi, illetve a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem álló, 9. évfolyamra jelentkező tanulók esetében használható) dokumentumcsomagot töltheti le, és küldheti meg kitöltött Jelentkezési lapját közvetlenül a középfokú iskolákba. Ezzel párhuzamosan a Tanulói adatlapot is meg kell küldenie a Felvételi Központba. A Jelentkezési lapok és a Tanulói adatlap beküldésének határideje ez esetben is 2015. február 13.

A Jelentkezési lapo(ka)t és a Tanulói adatlapot ajánlott küldeményként célszerű postára adni.

A középfokú felvételi eljárással kapcsolatos minden információ megtalálható az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2014/2015. tanév) cím alatt.

Oktatási Hivatal

Nyomtatás