Március 21-én és 22-én módosíthatók a középfokú felvételi eljárásban beadott jelentkezések

A középfokú felvételi eljárás során a tanulóknak 2018. március 21-én és 22-én egy alkalommal lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk módosítására.

A tanulók a felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai alapján módosíthatják a középfokú felvételire beadott jelentkezésüket: megváltoztathatják a megjelölt tanulmányi területek sorrendjét, illetve újakat is felvehetnek. Újabb tanulmányi terület csak a tanulói adatlapon már szereplő középfokú iskolában, és csak a középfokú iskola erre kijelölt képviselőjével történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetni. Korábban nem választott iskolába nem lehet jelentkezni, és tanulmányi terület sem törölhető. A jelentkezés megváltoztatásához módosító tanulói adatlapot kell kitölteni. A módosító adatlapnak az Oktatási Hivatalhoz (OH) történő elküldésével a korábban beküldött tanulói adatlap érvényét veszti.

Az általános iskola nyolcadik évfolyamára járók iskolájukban módosíthatják jelentkezésüket. Az általános iskoláknak a módosító adatlapokat a KIFIR-rendszerben kell előállítaniuk, és 2018. március 23-ig postán kell elküldeniük az OH-nak.

A 8 vagy 6 évfolyamos gimnáziumba egyénileg jelentkezők, illetve magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő egyéni jelentkezők önállóan módosíthatják jelentkezésüket a KIFIR-ben. A módosító tanulói adatlapot ez esetben is 2018. március 23-ig kell postán elküldeni az OH-nak.

A módosító eljárásól bővebb információ itt olvasható: 2018. március 21-én, 22-én módosíthatók a jelentkezések a középfokú felvételi eljárásban

Nyomtatás