Kezdődnek a május-júniusi érettségi vizsgák

2020. május 4-én a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival kezdődik a 2019/2020-as tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka. A 2005-ben bevezetett kétszintű érettségi vizsgarendszer 32. vizsgaidőszakában, a Kormány döntése értelmében, a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel, jogszabályban meghatározott kivételekkel csak írásbeli vizsgákra kerül sor. A vizsgákat május 4. és június 17. között a középiskolák és a kormányhivatalok az előírt egészségvédelmi óvintézkedések betartásával szervezik; a diákoknak és a pedagógusoknak központi forrásból maszkot, kesztyűt és fertőtlenítő szert is biztosítanak. A következő hetekben 1.144 helyszínen várhatóan mintegy 84.300-an érettségiznek.

Az írásbeli vizsgákat május 4–21. között rendezik. Azon tárgyak vizsgái, amelyekből a legtöbben érettségiznek, rendhagyó módon 9 órakor kezdődnek. Elsőként a magyar nyelv és irodalom vizsgára kerül sor: ebből a tárgyból középszinten 68.458-an, emelt szinten pedig 2.119-en vizsgáznak május 4-én. A következő napon matematikából középszinten 65.630-an, emelt szinten 4.892-en érettségiznek. Május 6-án történelemből középszinten 64.342, emelt szinten 7.073 érettségiző vizsgázik. Majd az idegen nyelvi vizsgák következnek: május 7-én angol nyelvből középszinten 34.693-an, emelt szinten 14.521-en; május 8-án német nyelvből középszinten 10.365-en, emelt szinten 2.489-en érettségiznek. A további vizsgák jogszabályban rögzített időpontjai elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján.

A vizsgaidőszakban összesen 69.470 végzős középiskolás érettségizik, és rajtuk kívül 14.830-an tesznek majd legalább egy tárgyból érettségit. A jelentkezők várhatóan közel 355.300 vizsgát teljesítenek: 106 tárgyból 55.680-at emelt szinten, 182 tárgyból 299.620-at pedig középszinten. Rendes érettségi vizsgából lesz a legtöbb: a végzős tanulók 331.450 ilyen vizsgát tesznek majd (az összes megmérettetés 93,3%-a). A már érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők közel 8.930 ismétlő vagy kiegészítő vizsgára jelentkeztek (a vizsgák 2,5%-a). A szintemelő vizsgák száma: 11.130 (a vizsgák 3,1%-a). Pótló és javító vizsgára együttesen 3.250-en vállalkoztak.

Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 4. és 9., a középszintű szóbelik június 11. és 16. között lesznek, a jogszabályban meghatározottak szerint. Szóbeli vizsga kizárólag azon vizsgatárgyakból tehető, amelyeknek középszinten csak szóbeli vizsgarésze van (célnyelvi civilizáció, bibliaismeret, judaisztika, népművészet és hittan), továbbá testnevelés tantárgyból is szóbelit kell szervezni. Az írásbeli alól jogszabály szerint felmentett tanulók szintén szóban vizsgázhatnak, ahogy azok az érettségizők is szóbelizhetnek, akik a középszintű írásbeli vizsgán 12% feletti, de 25% alatti eredményt értek el.

Nyomtatás