A kémia és a földrajz vizsgatárgyak írásbeli érettségi vizsgái

A mai napon (2018. május 18.) 8:00 órától a kémia, míg 14:00 órától a földrajz vizsgatárgyak írásbeli érettségi vizsgákra kerül sor.

Délelőtt

Kémiából középszinten 220 helyszínen összesen 408 tanuló (390 vizsgázó magyarul, 16 vizsgázó angolul és 2 vizsgázó szlovákul) tesz írásbeli érettségi vizsgát. Emelt szinten 65 helyszínen 3.283 tanuló (3.278 vizsgázó magyarul, 4 vizsgázó angolul és 1 vizsgázó szerbül) érettségizik.

A kémia írásbeli vizsga középszinten 120 percig tart, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között, és a feladatokat is tetszőleges sorrendben oldhatják meg. A feladatsor általános, szervetlen és szerves kémiai kérdéseket tartalmaz. A feladatsor típusai: feleletválasztásos kérdések, táblázatkiegészítés, reakcióegyenletek kiegészítése, elemző feladatok elméleti kérdések, számítási feladatok és egy esettanulmány típusú probléma megoldása. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.
Vizsgázónként szükséges segédeszköz a függvénytáblázat periódusos rendszerrel és szöveges adatok tárolására, megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép.

Az emelt szintű kémia írásbeli vizsga 240 perces, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között, és a feladatokat is tetszőleges sorrendben oldhatják meg. A feladatsor azonos számban tartalmaz általános, szervetlen és szerves kémiai kérdéseket. A feladatsor típusai: feleletválasztásos kérdések, táblázatkiegészítés, reakcióegyenletek kiegészítése, elemző feladatok, esettanulmány típusú problémafeladat, számítási feladatok. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.
Vizsgázónként szükséges segédeszköz a függvénytáblázat periódusos rendszerrel és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép.

Délután

Földrajzból középszinten 798 helyszínen összesen 6.175 vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát. Magyar nyelven 5.986 vizsgázó, míg 189 vizsgázó 7 különböző idegen nyelven (angol, francia, horvát, német, olasz, spanyol és szlovák) tesz érettségi vizsgát.
Emelt szinten 27 helyszínen 190 vizsgázó érettségizik, ebből 4 tanuló angol nyelven és 2 tanuló német nyelven.

A földrajz írásbeli vizsga középszinten 120 percig tart, két feladatsort (I. rész: topográfiai ismereteket, képességeket ellenőrző feladatsor, II. rész: földrajzi ismeretek és képességek meglétét vizsgáló feladatsor) kell megoldani. A vizsgázók először az I. (20 perces) feladatsort, majd a II. (100 perces) feladatsort oldják meg. A feladatsorokon belül a megoldások sorrendje és a rendelkezésre álló idő tetszés szerint beosztható. A feladatsorok arányai: földrajzi-környezeti ismeretanyag: 45 %, topográfiai ismeretek: 15 %, gyakorlati jellegű feladatok: 40 %. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.
Az I. feladatlap megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható. A II. feladatlaphoz vizsgázónként szükséges segédeszközök: középiskolai földrajzi atlasz, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző és vonalzó, amelyeket a vizsgázó biztosít.

Az emelt szintű földrajz írásbeli 240 perces, a vizsgázók a rendelkezésre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg a feladatok között, és a megoldások sorrendjét is maguk határozhatják meg. A feladatsorokban közel azonos arányban jelennek meg a természetföldrajzi és a társadalomföldrajzi tartalmak. A feladatsor arányai: földrajzi-környezeti ismeretanyag: 50 %, topográfiai ismeretek: 20 %, gyakorlati jellegű feladatok: 30 %. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.
Vizsgázónként szükséges segédeszköz: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző és vonalzó, amelyeket a vizsgázó biztosít. A megoldáshoz térkép, középiskolai földrajzi atlasz nem használható.

Az érettségi dolgozatok javítása és értékelés központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján történik.

Nyomtatás

CÍMKÉK

érettségi