Csütörtöktől lehet jelentkezni a 2017 szeptemberében induló képzésekre

December 22-én indult a 2017. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás, ettől a naptól kezdve lehet jelentkezni a jövő szeptemberben induló alap-, osztatlan mester- és mesterképzésekre, valamint felsőoktatási szakképzésekre. A felvételizők legfeljebb hat helyet (ebből hármat díjmentesen) jelölhetnek meg az E-felvételiben a 2017. február 15-i jelentkezési határidőig.

A felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatos hivatalos információkról és az intézmények által meghirdetett képzésekről a jelentkezők az eljárás hivatalos honlapján, a www.felvi.hu oldalon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatnak. Az online Tájékoztató tartalmazza a meghirdetéseket, az aktuális szabályokat, a pontszámítási módszereket és egyéb, az érvényes jelentkezéshez szükséges tudnivalókat.

Az online Tájékoztató január végéig várhatóan frissül a hivatalos kiegészítéssel, amely tartalmazza a megjelenés után történt esetleges változásokat. A jelentkezés benyújtása előtt tehát elengedhetetlen a kiegészítés során módosított információkat is átnézni, hiszen hatással lehetnek a korábban kialakított felvételi stratégiára.

Jelentkezési határidő: 2017. február 15.

A jelentkezők kizárólag a www.felvi.hu honlapról elérhető E-felvételi rendszerén keresztül nyújthatják be jelentkezésüket. Az E-felvételi, a felsőoktatásba történő jelentkezés online felülete a jelentkezési határidőig folyamatosan a jelentkezők rendelkezésére áll. Az E-felvételi használatához első lépésként regisztrálni kell a www.felvi.hu oldalon.

A végleges jelentkezéseket legkésőbb 2017. február 15-én éjfélig kell rögzíteni. A jelentkezés hitelesítésének határideje 2017. február 20. A hitelesítés legegyszerűbb módja az Ügyfélkapuval történő hitelesítés.

Eljárási díj

A felvételi során legfeljebb 6 jelentkezési helyet jelölhetnek meg a jelentkezők, ebből hármat díjmentesen. Ezen felül további 3 hely jelölhető meg, amelyekért egyenként 2-2 ezer forint kiegészítő díjat kell fizetniük a jelentkezéskor. (Ugyanazon intézmény, ugyanazon szakának állami ösztöndíjas és önköltséges meghirdetése, ha ugyanaz a képzési szint, a munkarend, a képzés nyelve és helye is, csak a finanszírozási forma tér el, bár külön sorban kell szerepeltetni, egy jelentkezési helynek számít a felsőoktatási felvételi jelentkezés során.) Az ezzel kapcsolatos tudnivalók részletesen az online Tájékoztatóban olvashatók.

Pontszámítás az egyes képzéseken

A pontszámítás alapképzésen, osztatlan képzésen és felsőoktatási szakképzésen 500 pontos rendszerben történik, vagyis a tanulmányi és érettségi pontok (maximum 400 pont) mellé különböző jogcímeken maximum 100 többletpont kapható. Mesterképzéseken a jelentkezők maximum 100 pontot szerezhetnek, a pontszámítás szabályait a felsőoktatási intézmények határozzák meg és teszik közzé a www.felvi.hu Egyetemek, főiskolák oldalain a meghirdetett képzések mellett. A jogszabályi minimum ponthatár idén változatlan: az alap- és osztatlan mesterképzések esetében 280, felsőoktatási szakképzéseknél 240, mesterképzések esetében pedig 50 pont, tehát ezen ponthatárok alatt teljesítő jelentkezők nem vehetők fel a felsőoktatásba.

A pontszámítás részletes szabályai és a jelentkezést érintő egyéb információk szintén megtalálhatók a www.felvi.hu honlapon: a Felvételi tájékoztató és az Egyetemek, főiskolák menüpontokban. A ponthatárokat várhatóan 2017. július 26-án hirdetik ki.

A www.felvi.hu honlap népszerű szolgáltatása évek óta a Szakkereső és a Szakleírások rész. Ez idén megújult, már a módosított, új képzési és kimeneti követelmények alapján lehet a különböző szakokról és az azon szakokon végzettek elhelyezkedési adatairól információkat találni. Változott a tanárképzés struktúrája is, a potenciális jelentkezőket az ún. „tanárképzés-választó" alkalmazással segítjük az eligazodásban, abban, hogy ki tudják választani – az előképzettségük függvényében – a számukra elérhető tanárszakot.

Sajtókapcsolat: kommunikacio@oh.gov.hu

Nyomtatás