A középszintű informatika, belügyi rendészeti ismeretek, ének-zene és művészettörténet vizsgatárgyak írásbeli érettségi vizsgái

A mai napon (2017. május 18.) 8 órától a középszintű informatika gyakorlati vizsgájára, míg 14 órától a belügyi rendészeti ismeretek, az ének-zene, valamint a művészettörténet középszintű írásbeli érettségi vizsgájára kerül sor. (Ének-zenéből és művészettörténetből csak középszinten lehet érettségi vizsgát tenni.)

(Informatika vizsgatárgyból az emelt szintű gyakorlati vizsga már korábban, 2017. május 15-én lezajlott.)


Délelőtt

Informatikából középszinten 944 helyszínen 14.562 vizsgázó tesz érettségi vizsgát. Magyarul 919 helyszínen 14.049, míg 25 helyszínen 513 vizsgázó 7 különböző idegen nyelven (angol, francia, horvát, német, román, spanyol és szerb) tesz érettségi vizsgát.

A középszintű informatika gyakorlati vizsga 180 perces, az elérhető maximális pontszám 120 pont. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között, és a megoldások sorrendjét is maguk határozhatják meg. A gyakorlati vizsgát számítógépteremben kell lebonyolítani.

A feladatsorok tematikája a következő: szövegszerkesztés; prezentáció, grafika, weblapkészítés; táblázatkezelés; adatbázis-kezelés.

Vizsgázónként szükséges segédeszközök: számítógép a megfelelő szoftverekkel (a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja), vonalzó (a vizsgázónak kell hoznia).

A fővárosi és megyei kormányhivatal által szervezett vizsgák esetén a vizsgázó az adott vizsgaidőszakra érvényes, az Oktatási Hivatal által központilag kiadott, szoftverlistáról választhat. A középiskola által szervezett vizsga esetén a vizsgázó az iskola által kihirdetett szoftverek közül választhat.

 

Délután

Belügyi rendészeti ismeretekből középszinten 61 helyszínen 502 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

Emelt szinten 21 helyszínen 329 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

A belügyi rendészeti ismeretek közép- és emelt szintű írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az I. rész (Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok) és a II. rész (Szöveges kifejtendő feladatok), illetve az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja. A feladatsor I. részének megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható. A II. rész megoldásához szükséges információkat, pl. adatokat, szemelvényeket a feladatsornak mindig tartalmaznia kell. A vizsgázó hoz magával körzőt, vonalzót, íróeszközt. Középszinten a vizsga 120, emelt szinten 180 percig tart és mindkét szinten a maximálisan elérhető pontszám 100 pont.


Ének-zene vizsgatárgyból középszinten 159 helyszínen 357 vizsgázó (közülük 1 vizsgázó német nyelven) tesz érettségi vizsgát.

Az ének-zene vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 120 perces, és maximálisan 100 pont szerezhető. Az írásbeli vizsga során két feladatlapot kell megoldaniuk a vizsgázóknak. A feladatlapok témakörei a következők: I. feladatlap:  zenefelismerés, II. feladatlap: zenetörténeti szövegalkotás; általános zenei alapismeretek; dallamátírás. A vizsgát az I. feladatlap (20 perc) megoldásával kell kezdeni. A vizsgadolgozatokat a 20. perc leteltével összegyűjtik. Ezután kerülhet sor a II. feladatlap (100 perc) kiosztására és megoldására. A vizsgázó a II. részen belül a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is megváltoztathatja.

Vizsgacsoportonként szükséges segédeszköz: a feladatsor hanganyagának lejátszásához szükséges egy CD-lejátszó, amelyet a vizsgát lebonyolító intézmény biztosít.


Művészettörténet vizsgatárgyból középszinten 54 helyszínen 216 vizsgázó  tesz érettségi vizsgát.

A művészettörténet vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 120 perces, és maximálisan 100 pont szerezhető.

Az írásbeli feladatlapot 40-60%-ban a magyar, 40-60%-ban pedig az egyetemes művészettörténethez kapcsolódó feladatok, részfeladatok alkotják. Az egyetemes művészettel kapcsolatos feladatok döntően az európai kultúrára vonatkoznak, ezek kb. 20%-ában szerepelhet az Európán kívüli kultúrákra vonatkozó kérdés.

Az írásbeli vizsga feladatlapja kb. 10-15, esetenként képekkel illusztrált feladatot tartalmaz. Egy-egy feladat több részfeladatra is tagolódhat. A feladatlap kb. 60%-ban egyszerű, rövid választ igénylő kérdésekből (zárt vagy nyílt végű), és kb. 40%-ban néhány mondatos értelmezést, magyarázatot, kifejtést igénylő feladatokból áll.

A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja, valamint a feladatok megoldásához semmilyen segédeszközt nem használhat.

Az érettségi dolgozatok javítása és értékelés központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján történik.

Nyomtatás

CÍMKÉK

érettségi